Hòa Bình: Phân bổ 146 tỷ đồng vốn đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

07:15:00 25/10/2017 | Các cuộc vận động
Theo UBND tỉnh Hòa Bình, năm 2017 phân bổ nguồn vốn đầu tư 146 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó thực hiện các công trình chuyển tiếp 40.350 triệu đồng; các công trình khởi công mới 97.650 triệu đồng; dự phòng 8 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, ưu tiên bố trí vốn cho các xã đăng ký về đích NTM năm 2017, kiểm soát nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM, giải ngân đảm bảo nguồn vốn Trung ương hỗ trợ chương trình xây dựng NTM.  

 L. Hương 

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới