Hoạt động Mặt trận phải hướng tới tạo đồng thuận xã hội

Thứ năm, 13/12/2018 16:33:00 | Mặt trận
Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, ngoài mục tiêu cơ bản là đoàn kết, tập hợp, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, trong tình hình mới, công tác Mặt trận phải hướng đến việc tạo sự đồng thuận xã hội; hoạt động của Mặt trận phải đứng từ phía nhân dân, xuất phát từ nguyện vọng, quyền lợi của nhân dân…

Hoạt động Mặt trận phải hướng tới tạo đồng thuận xã hội

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tiếp tục hoạt động kiểm tra công tác Mặt trận tại các địa phương, ngày 13/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định về công tác Mặt trận của tỉnh năm 2018... 

Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định cho biết, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của HĐND, UBND; hướng dẫn của Mặt trận Trung ương, trong năm 2018, MTTQ tỉnh đã triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ công tác. 

Theo đó, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục chú trọng nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân; chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân ở địa bàn khu dân cư tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức lan tỏa của các phong trào, các cuộc vận động, trong đó có các phong trào thi đua trong đồng bào có đạo. 

Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2018 được các cấp Mặt trận trong tỉnh quan tâm, hướng dẫn tổ chức. Cụ thể, gần 100% khu dân cư trong tỉnh đã tổ chức ngày hội, nhiều khu dân cư tổ chức được bữa cơm Đại đoàn kết, trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần ở địa phương.     

Trong năm, hệ thống Mặt trận trong tỉnh tiếp tục chú trọng nhiệm vụ tham gia xây dựng nông thôn mới. Tính đến đầu năm 2018, toàn tỉnh Nam Định còn 9 xã, thi trấn chưa về đích nông thôn mới. MTTQ tỉnh đã chủ trì, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức thành viên, bằng những việc làm cụ thể, tập trung hỗ trợ, giúp đỡ 9 xã, thị trấn trên hoàn thành các tiêu chí. 

Kết quả đến hết năm 2018, 7/9 xã, thị trấn trên đã về đích, được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã, thị trấn của tỉnh đạt chuẩn lên 207/209 xã, thị trấn. 

Đối với các địa phương đã đạt chuẩn, trong năm 2018, MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững, phát triển.  

Thực hiện chương trình công tác giám sát, phản biện xã hội, trong năm 2018, MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện 3 cuộc giám sát độc lập, có kết quả, gồm giám sát việc thực hiện công tác quy hoạch và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2019; giám sát việc thực hiện công bố kết luận thanh tra (tại các sở GT-VT, Y tế, LĐ-TB& xã hội và UBND hai huyện Trực Ninh, Giao Thủy); giám sát việc thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn “Quỹ cứu trợ” và “Quỹ vì người nghèo” các cấp. 

Trong năm, thực hiện công tác tổ chức đại hội MTTQ các cấp, MTTQ tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy ban hành bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội MTTQ các cấp; tiến hành rà soát tình hình tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở để có căn cứ đánh giá chất lượng, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ, công chức tham gia khóa mới. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội các cấp trong tỉnh. 

Đến nay, các huyện, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp xã; các công việc chuẩn bị đại hội cấp huyện đang được tích cực triển khai... 

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao biểu dương những kết quả công tác Mặt trận tỉnh Nam Định đã đạt được trong năm 2018, đặc biệt là những đóng góp của Mặt trận vào kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương. 

Biểu dương tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác của hệ thống Mặt trận trong tỉnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký cũng ghi nhận, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc công tác Mặt trận ở Nam Định nói riêng, cả nước nói chung đang gặp phải và cho biết Mặt trận Trung ương đã và đang tích cực tham mưu, đề xuất với Trung ương, các ban, bộ liên quan để từng bước tháo gỡ.  

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã dành thời gian gợi mở một số vấn đề về công tác Mặt trận trong tình hình mới. 

Theo đó, ngoài mục tiêu cơ bản là đoàn kết, tập hợp, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, trong tình hình mới, công tác Mặt trận phải hướng đến việc tạo sự đồng thuận xã hội; hoạt động của Mặt trận phải đứng từ phía nhân dân, xuất phát từ nguyện vọng, quyền lợi của nhân dân; phải hướng mạnh về cơ sở để tổ chức các hoạt động thiết thực cho nhân dân. 

Đối với công tác giám sát, phản biện xã hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký cho rằng đây là việc khó nhưng là chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận do vậy Mặt trận tỉnh Nam Định vẫn phải quan tâm thực hiện. Để công tác giám sát, phản biện có kết quả, MTTQ tỉnh cần lựa chọn những nội dung phù hợp với khả năng, theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, có kết quả, tránh dàn trải. Tranh thủ, phát huy trí tuệ của các hội đồng tư vấn trong giám sát, phản biện. 

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký lưu ý, bên cạnh phải thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, trong năm 2019 hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương phải tập trung thực hiện công tác tổ chức đại hội MTTQ các cấp. 

Do vậy, hệ thống Mặt trận ở Nam Định phải bám sát chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của Mặt trận Trung ương, thống nhất, đoàn kết, chủ động, làm tốt công tác chuẩn bị để đại hội các cấp diễn ra đúng tiến độ, thành công.

 Duy Hưng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới