Hướng về cơ sở, gắn với lợi ích người dân

19:12:00 23/05/2019 | Mặt trận
Theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh, mục tiêu việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính là hướng đến là nhân dân, đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết, tháo gỡ những vấn đề cụ thể của người dân…

Hướng về cơ sở, gắn với lợi ích người dân

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện chương trình kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/5, Đoàn công tác do ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Cao Bằng nhằm nắm bắt kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tham dự buổi làm việc có ông Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cao Bằng.

Đổi mới, sát cơ sở

Báo cáo về kết quả thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Dừa, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng cho biết, sau 10 năm, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể tỉnh Cao Bằng ngày càng thiết thực, tập trung hướng mạnh về cơ sở, phương thức tập hợp đoàn viên, hội viên ngày càng đa dạng, phong phú. Hiện nay, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã tập hợp được trên 337.800 đoàn viên, hội viên; 199/199 xã, phường, thị trấn có tổ chức đoàn, hội, tổ chức công đoàn.

“Thông qua MTTQ, các đoàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo về quốc phòng, an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Nguyễn Văn Dừa bày tỏ.

Hướng về cơ sở, gắn với lợi ích người dân - 1

Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng Nguyễn Văn Dừa phát biểu.

Tại cuộc họp, đại biểu tham dự đều khẳng định bước chuyển biến trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh sau 10 năm triển khai Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị. 

Ông Lâm Đức Xuân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng cho biết, trong những năm qua việc phối hợp giữa chính quyền, các ban, ngành với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng có hiệu quả thiết thực nhất là trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, giám sát phản biện xã hội, tổ chức các buổi đối thoại, tiếp xúc cử tri…

Theo ông Lâm Đức Xuân, trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng có nhiều công việc bản thân chính quyền nếu dùng biện pháp hành chính thì không thể giải quyết được. Như vấn đề giải phóng mặt bằng, sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể là rất lớn không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền vận động mà còn có các hành động cụ thể giúp chính quyền như tổ chức các đợt ra quân tình nguyện hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc đến nơi ở mới.

Hướng về cơ sở, gắn với lợi ích người dân - 2

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Đàm Văn Eng phát biểu.

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận 62 –KL/TƯ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Đàm Văn Eng nhận định, qua việc phối hợp giữa chính quyền với các ban ngành với MTTQ các đoàn thể xã hội trong triển khai nhiệm vụ theo quy chế và chương trình phối hợp công tác ngày càng có hiệu quả thiết thực. Với tinh thần đổi mới, sát với cơ sở, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể ngày càng thiết thực, gắn chặt với lợi ích “sát sườn” của người dân từ đó thu hút tập hợp được đoàn viên, hội viên, nâng cao vị thế của Mặt trận và các đoàn thể.

Thẳng thắn cho rằng hoạt động Mặt trận và các đoàn thể còn khá nặng về hành chính, còn những hạn chế trong tập hợp, vận động quần chúng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị Trung ương tiếp tục tinh thần đổi mới để trong thời gian tới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực chất, hiệu quả, thực sự sát dân để giúp cho Đảng, Nhà nước  tập hợp, phát huy sức mạnh của nhân dân.

Triển khai các phong trào, cuộc vận động thực chất

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh khẳng định, sau 10 năm triển khai Kết luận 62-KL/TW, nhận thức và trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội có bước chuyển biến tích cực. Điều đó thể hiện rõ nét ở công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, công tác phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của chính quyền, sự ủng hộ của nhân dân.

“MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng đến cơ sở, từng khu dân cư, hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân cùng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 62, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong muốn, trong thời gian tới MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền trong hoạt động để thực hiện các phong trào, cuộc vận động một cách thực chất tránh sự trùng lặp về đối tượng, địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh,  MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục có những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở có những phương thức tiếp cận với quần chúng tốt hơn.

Hướng về cơ sở, gắn với lợi ích người dân - 3

Quang cảnh buổi làm việc.

“Mục tiêu việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính là hướng đến là nhân dân, đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết, tháo gỡ những vấn đề cụ thể của người dân”, ông Hầu A Lềnh bày tỏ.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng đề nghị, tỉnh Cao Bằng bám sát các Nghị quyết của Trung ương để kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy tổ chức cán bộ của MTTQ, các đoàn thể. Về phía MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cần rà soát lại tổ chức bộ máy từ đó có những giải pháp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội… 
“Cùng với việc giám sát có trọng tâm, trọng điểm, Mặt trận cần tận dụng các Hội đồng tư vấn, các ban tư vấn, các nhà khoa học, các chuyên gia để thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, góp sức đảng, chính quyền xây dựng được những chính sách phù hợp với lòng dân”, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hầu A Lềnh gợi mở.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong muốn, Tỉnh ủy Cao Bằng tiếp tục phối hợp với Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam để lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp tỉnh hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Trung Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới