Huyện đầu tiên ở Quảng Ngãi cán đích nông thôn mới

Thứ ba, 13/03/2018 18:16:16 | Mặt trận
Là địa phương được tỉnh Quảng Ngãi chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, sau 6 năm triển khai, đến nay, huyện Nghĩa Hành đã đạt 9/9 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiều năm qua, công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị đã giúp lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi ở huyện Nghĩa Hành có sự bứt phá đáng kể. Đặc biệt là liên kết phát triển các trang trại chăn nuôi theo quy trình Vietgap, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu ra đã tăng thu nhập cho người chăn nuôi. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, phát triển thế mạnh các làng nghề truyền thống cũng là cách để chuyển dịch cơ cấu lao động tại địa phương

Sau 6 năm, huyện Nghĩa Hành đã huy động gần 420 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, đầu tư phát triển sản xuất, trong đó nhân dân đóng góp 19,5 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện đã giảm xuống còn 4,8 %. Cảnh quan, môi trường nông thôn ngày càng được cải thiện xanh, sạch đẹp. Chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn khi người dân  luôn ý thức cao về vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Theo VTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới