Khánh Hòa: Góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

07:30:00 21/11/2019 | Mặt trận
Chiều 19/11, ông Nguyễn Khắc Định- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý Dự thảo (lần 1) Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Khắc Định giao Ban Biên tập tiếp thu các ý kiến, tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo Chính trị để Tiểu ban Nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 18 tổ chức vào tháng 12/2019; đồng thời lưu ý Ban Biên tập cần đánh giá khách quan, làm rõ những ưu điểm để phát huy, phân tích những hạn chế để khắc phục; xây dựng nhiệm vụ, giải pháp phải cụ thể, có tính khả thi; bảo đảm sự phát triển đồng bộ kinh tế - xã hội - môi trường với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững; hài hòa giữa phát triển du lịch với công nghiệp; quan tâm phát triển kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao và vấn đề liên kết vùng.

Xuân Hiếu

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới