Kon Tum: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018

Thứ năm, 11/01/2018 16:39:00 | Mặt trận
Ngày 11/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 nhằm tổng kết công tác năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018; đồng thời kiện toàn, bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019. 

Kon Tum: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Trần Bình Trọng trao cờ luân lưu cho 2 đơn vị dẫn đầu cụm.

Năm 2017, công tác Mặt trận trên địa bản tỉnh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, ông A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đề nghị, trong năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, nhất là Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong đó trọng tâm là giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến dời sống nhân dân, về việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, cải cách thủ tục hành chính, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục xây dựng và tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận và thống nhất cà về tư tưởng, hành động, phấn đấu hoạt động có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị củng đã tiến hành hiệp thương và thống nhất bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2014-2019.

Nhân dịp này, bà Y Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2012-2016. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc, 2 Cờ thi đua xuất sắc toàn diện, 2 Cờ luân lưu đơn vị dẫn đầu cụm cho 6 tập thể và tặng Bằng khen cho 29 tập thể, 45 cá nhân xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2017.                                     

Hà Lê

Tin cùng chuyên mục

Tin mới