Mặt trận cần phối hợp thực hiện tốt công tác cảm hoá những người lầm lỗi

Thứ năm, 13/12/2018 17:02:00 | Mặt trận
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, các tỉnh Nam Sông Hậu tích cực đề xuất các chính sách, cơ chế, nhằm chăm lo tạo công ăn việc làm cho nững người cai nghiện, mãn hạn tù về địa phương có cuộc sống ổn định. Mặt trận các cấp phối hợp với các cơ quan ban ngành tỉnh cần thực hiện tốt công tác cảm hoá những người lầm lỗi. 

Mặt trận cần phối hợp thực hiện tốt công tác cảm hoá những người lầm lỗi

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 13/12, tại Kiên Giang, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về phát huy vai trò của người tiêu biểu, chức sắc tôn giáo trong cảm hoá, giáo dục, cải tạo người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, thời gian qua, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác phòng, chống các loại tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội. UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tập trung hướng dẫn lồng ghép thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Biểu dương tập thể, cá nhân tiểu biểu trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy trên địa bàn cả nước. 

Đánh giá về công tác này tại khu vực Nam Sông Hậu, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát nội dung hướng dẫn của Trung ương, có nhiều hoạt động tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy. Đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội rộng khắp ở các cấp. 

Mặt trận cần phối hợp thực hiện tốt công tác cảm hoá những người lầm lỗi

Thiếu tướng Lương Ngọc Dương phát biểu tại buổi làm việc.  

Phát huy hiệu quả vai trò của Ban Công tác Mặt trận, chức sắc tôn giáo, người có uy tín ở cộng đồng làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, sớm phát hiện, đấu tranh, lên án với hoạt động của các loại tội phạm, các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ tình đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch. 

Nhiều địa phương thực hiện tốt công tác cảm hoá, giáo dục người vi phạm pháp luật gắn với hỗ trợ giải quyết việc làm, an sinh xã hội, đến ơn đáp nghĩa… đã tạo được lòng tin của nhân dân đối với cả hệ thống chính trị, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại mỗi địa phương. 

Công tác xây dựng mô hình và điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, ma túy đã được đẩy mạnh sát tình hình thực tiễn của mỗi địa phương. Công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư có nhiều chuyển biến tích cực với những cách làm hay. Nhiều địa phương đã vận động, tạo điều kiện cho người vi phạm pháp luật, người mắc các tệ nạn xã hội qua giáo dục, cải tạo trở về được tiếp cận với các chính sách xã hội, ưu tiên vay vốn, giải quyết việc làm đã góp phần giảm thiểu nguy cơ phạm tội và tái phạm tội; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Nhìn nhận một số hạn chế, khó khăn chung trong thực hiện công tác này, Phó chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, MTTQ Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể chưa phát huy hết vai trò trong tham mưu, phối hợp thực hiện. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục tuy đã có chuyển biến bước đầu nhưng chưa đủ mạnh, nội dung, hình thức tuyên truyền chưa có chiều sâu. Việc phát huy vai trò của người tiêu biểu, già làng, trưởng tộc, chức sắc trong các tôn giáo còn nhiều hạn chế. Công tác phối hợp giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật kết quả chưa cao. 

Chưa có chính sách phù hợp để hỗ trợ cho các mô hình tự quản về công tác phòng, chống tội phạm ở công đồng dân cư; đặc biệt là chính sách để khuyến khích tính tự giác trong nhân dân tham gia giữ gìn an ninh ở cơ sở.

Đánh giá về công tác phối hợp Chương trình số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên với Bộ Công an về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với hệ thống Mặt trận cả nước, Thiếu tướng Lương Ngọc Dương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an cho biết, qua 5 năm triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, công tác đẩy mạnh thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; tiếp tục khẳng định rõ vai trò, hiệu quả mối quan hệ phối hợp gắn bó truyền thống giữa lực lượng Công an với MTTQ và các tổ chức thành viên; huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Mặt trận cần phối hợp thực hiện tốt công tác cảm hoá những người lầm lỗi

Quang cảnh hội nghị.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, có bước phát triển mới, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác của Đảng, Nhà nước, địa phương với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả; nhiều mô hình, điển hình hiệu quả được phổ biến, nhân rộng góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” ở địa phương, cơ sở hoạt động có chiều sâu, hiệu quả. 

Thiếu tướng Lương Ngọc Dương cho biết thêm, riêng các tỉnh nằm trong khu vực Nam Sông Hậu (Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang và An Giang), có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại, quốc phòng và an ninh; là địa bàn trọng điểm về dân tộc, tôn giáo. Qua theo dõi của V05, Bộ Công an và nghe báo cáo thì có thể thấy rằng đây cũng là những địa phương đã thực hiện công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt được nhiều kết quả trong thời gian vừa qua. 

Ghi nhận các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao các địa phương cụm Nam Sông Hậu trong việc xây dựng các mô hình, những việc làm hết sức cụ thể ở các địa phương. 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh: “Các tỉnh Nam Sông Hậu cần tiên phong trong cả nước trong việc phát động cán bộ mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên, cần tích cực thông tin, truyền tải về những tấm gương điển hình, những việc làm tiêu biểu trên mọi lĩnh vực trên mạng xã hội như zalo, Facebook, để nhân rộng hơn nữa những tấm gương điển hình tiên tiến, đây là ý tưởng rất hay mà đại biểu đã chia sẻ tại hội nghị”.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng đề nghị Mặt trận các tỉnh tiếp tục phối hợp với ngững người có uy tín trong đồng bào để làm tốt công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương; Mặt trận các cấp phối hợp với các cơ quan ban ngành tỉnh cần thực hiện tốt công tác cảm hoá những người lầm lỗi. Các tỉnh Nam Sông Hậu tích cực đề xuất các chính sách, cơ chế, nhằm chăm lo tạo công ăn việc làm cho nững người cai nghiện, mãn hạn tù về địa phương có cuộc sống ổn định. 

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện tốt Chương trình số 09/CTr-BCA-MTTW, tích cực phối hợp, tổ chức đối thoại giữa Công an với người dân ở địa bàn dân cư; Cần gắn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với thực hiện công tác cảm hoá giáo dục, cải tạo người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, từ đó xây dựng được các tấm gương tiêu biểu, ở các khu dân cư văn minh, an toàn…

Mặt trận cần phối hợp thực hiện tốt công tác cảm hoá những người lầm lỗi

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Kiên Giang .

Cùng ngày, nằm trong hoạt động tổng kết giao ban cụm Nam Sông Hậu, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng cùng với các đoàn bàn giao nhà đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (30 triệu đồng/căn), do Ban vận động quỹ Vì người nghèo các tỉnh An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang hỗ trợ kinh phí xây dựng.

Quốc Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới