MTTQ Phú Yên: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Chủ nhật, 18/01/2015 17:04:49 | Mặt trận
Giám sát và phản biện xã hội là trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc với dân, với Đảng. Đồng thời, thông qua hoạt động này sẽ góp phần nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng, tập hợp khối Đại đoàn kết dân tộc… Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Lương Mộng Sanh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phú Yên về những nét nổi bật trong công tác Mặt trận năm qua.


Ông Lương Mộng Sanh

PV: Trong thời gian qua, hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã được Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Yên triển khai như thế nào, thưa ông?

Ông Lương Mộng Sanh: Xác định việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội phải gắn với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trong thời gian qua, MTTQ tỉnh Phú Yên đã tiến hành nhiều hoạt động giám sát, như giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, giám sát thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; giám sát đầu tư của cộng đồng; giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ chủ chốt do hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã bầu…

Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã tiến hành các hoạt động mang tính chất phản biện xã hội như hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; tham gia góp ý văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc. 

Những kết quả nào được xem là nổi bật trong quá trình giám sát và phản biện xã hội, thưa ông?

- Tháng 11-2014, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh ra quyết định Thành lập Đoàn giám sát chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phần tham gia, Sở NN&PTNT và 5 đoàn thể Chính trị - xã hội do Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh làm trưởng đoàn. Qua chương trình giám sát, tập trung chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực. Số xã đạt bình quân 8,88 tiêu chí, tăng 0,92 tiêu chí so với năm 2013. Một số tiêu chí đạt thấp như: tiêu chí về thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ... Nguyên nhân chủ yếu do nguồn vốn đầu tư còn hạn chế. 

Qua đợt giám sát, Đoàn giám sát đã họp đánh giá, kiến nghị UBND tỉnh sớm hoàn chỉnh dự thảo và trình cấp thẩm quyền phê duyệt định mức hỗ trợ cho các hoạt động về phát triển sản xuất, dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên; Sớm phê duyệt đề án cơ cấu bộ máy giúp việc cho Ban chỉ đạo  xây dựng NTM từ cấp tỉnh đến cấp xã để hoạt động kịp tiến độ quản lý, theo dõi và tham mưu; Đề nghị các đoàn thể chung tay xây dựng nông thôn mới bằng những công việc, công trình cụ thể (công tác tuyên truyền, vận động, đóng góp nguồn lực, giúp đỡ các xã khó khăn…). 

Một trong những kết quả ấn tượng phải kể đến là chương trình Tổng rà soát chính sách người có công với cách mạng. Phú Yên có 19.769 người thuộc 7 nhóm đối tượng theo quy định trong toàn tỉnh được tiến hành rà soát. Qua đợt rà soát, toàn tỉnh có 18.618 đối tượng hưởng đúng chế độ ưu đãi theo quy định (tỷ lệ 95,19%); 1.279 đối tượng hưởng chưa đầy đủ chế độ ưu đãi (tỷ lệ 6,47%); 24 đối tượng hưởng sai chế độ ưu đãi (tỷ lệ 0,12%); 754 đối tượng người tham gia hoạt động kháng chiến, nhưng đến nay chưa được xem xét xác nhận người có công. 

Để thực hiện tốt chương trình giám sát, phản biện trong năm 2015, MTTQ tỉnh Phú Yên đã đề ra phương hướng như thế nào?

- Trong năm 2015, MTTQ tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động giám sát đang được thực hiện hằng năm như: giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, giám sát thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; giám sát đầu tư của cộng đồng...Tập trung giám sát Chương trình tổng rà soát chính sách người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015; giám sát việc quản lý và sử dụng các sản phẩm vật tư nông nghiệp; giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động trong các loại hình doanh nghiệp; giám sát chất lượng khám chữa bệnh các phòng khám tư nhân, ngoài công lập.

Về phản biện xã hội, MTTQ tỉnh sẽ tập trung vào việc góp ý các dự thảo luật; các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và góp ý vào các dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tích cực, chủ động tham gia quá trình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhiệm kỳ tới theo đúng chức năng, nhiệm vụ cũng chính là phát huy vai trò phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của Nhà nước, sự phối hợp, thống nhất hành động của các tổ chức thành viên và sự hưởng ứng, tham gia của các tầng lớp nhân dân, MTTQ sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh, xây dựng và phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trân trọng cảm ơn ông! 

Văn Nhất (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới