MTTQ tỉnh An Giang: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong tình hình mới

Thứ sáu, 09/02/2018 10:00:56 | Mặt trận
Năm 2017, là năm đánh dấu nhiều thành công của Mặt trận các cấp tỉnh An Giang. Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBMTTQ Việt Nam và cấp uỷ địa phương. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ người nghèo, đẩy mạnh thực hiện phong trào, các cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới. 

MTTQ tỉnh An Giang: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong tình hình mới

Bà Trần Thị Thanh Hương Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang thăm tặng quà gia đình chính sách. 

Chia sẻ với Đại Đoàn Kết, bà Trần Thị Thanh Hương Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cho biết: Trong đó nổi bật là hoạt động nắm bắt dư luận xã hội, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động thực hiện nhiệm vụ này, thông qua hình thức xây dựng bảng hỏi, nắm bắt dư luận xã hội, hàng tháng gửi các uỷ viên, báo cáo viên, cộng tác viên, MTTQ huyện, thị, thành thực hiện và mở rộng thêm đối tượng nên việc nắm bắt dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân ngày càng phong phú, đa dạng. Việc phản ánh của MTTQ được cấp uỷ, UBND và các sở ngành quan tâm phản hồi, từ đó vai trò vị thế của Mặt trận ngày càng được nâng cao. 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, được Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh đề ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 511.700 hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá, chiếm tỷ lệ 94,72% so tổng số hộ; 861 khóm, ấp đạt chuẩn văn hoá, đạt 96,95% so với tổng số ấp; có 32 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, 8 phường, 2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 

Trong công tác Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới, Ban thường trực Mặt trận tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cùng cấp xác định nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp cụ thể trong triển khai thực hiện cuộc vận động ở địa phương góp phần xây dựng nông thôn mới. Ban thường trực đang hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với 12 xã chuẩn bị công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. 

Công tác vận động quỹ “Vì người nghèo” luôn được Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp quan tâm thực hiện. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh năm 2017 đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền tổng trên 180 tỷ đồng. Đặc biệt trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động ủng hộ “Cây mùa xuân” 2018, Mặt trận tỉnh đã tiếp nhận số tiền đăng ký trên 41 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quý Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, MTTQ các cấp trong tỉnh An Giang xác định công tác chăm lo cho người nghèo là thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội. Với phương châm “công khai, minh bạch, rõ ràng” tạo niềm tin ở các nhà hảo tâm cũng như nhân dân trong và ngoài tỉnh, nhờ vậy mà việc huy động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh luôn đạt kết quả cao. 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được Mặt trận các cấp triển khai sâu rộng xuống địa bàn KDC. UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã có cách làm mới đó là phát hành 6.000 cuốn sổ tay người tiêu dùng cho các đơn vị, cá nhân có liên quan đến cuộc vận động trong toàn tỉnh để góp phần nâng cao công tác tuyên truyền các cuộc vận động, tổ chức phiên chợ hợp nông vào các ngày thứ 7 hàng tuần, tổ chức nhiều chuyến hàng Việt về nông thôn, kết hợp tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn…đã thu hút hàng nghìn lượt người đến tham quan mua sắm 

Trong công tác giám sát phản biện xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể thông qua chỉ đạo và hướng dẫn của MTTQ, hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân(TTND) và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng(GSĐTCĐ) ở cơ sở tiếp tục được phát huy. Kết quả, từ đầu năm đến nay, Ban TTND và Ban GSĐTCĐ đã giám sát được 1.802 vụ, việc đối với những nội dung quy định trong pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn, trong đó giám sát 824 công trình phúc lợi cho nhân dân đóng góp. Qua giám sát, đã thực hiện 162 kiến nghị cấp uỷ, chính quyền, cơ quan đơn vị thẩm quyền, khắc phục, xử lý 134 vụ, việc còn sai sót hạn chế…ngày càng tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Đặc biệt trong công tác đổi mới nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Năm 2017, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã tham mưu với Ban thường vụ Tỉnh uỷ ban hàng chỉ thị 17-CT/TU thực hiện chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa UBND với Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Tham mưu Ban thường vụ Tỉnh uỷ ban hàng kế hoạch số 27-KH/TU phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội. Tiếp tục phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Mặt trận. 

Từ những kết quả nổi bật của năm cũ, năm 2018 UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng tập trung, làm tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tổ chức các cuộc vận động, phong trào của nhân dân đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.   

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động của UBTƯMTTQ Việt Nam đề ra. Tiếp tục tham mưu với cấp uỷ đảng, phối hợp với chính quyền đề xuất các giải pháp đẩy mạnh các cuộc vận động. Đẩy mạnh vận động “Cây mùa xuân”, quỹ “Vì người nghèo”. Triển khao toàn tỉnh phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả…

Quang Vinh  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới