MTTQ tỉnh Bắc Giang: Hướng về cơ sở

Thứ sáu, 09/02/2018 07:30:00 | Mặt trận
Năm 2017, Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận, hướng các hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư. Với những dấu ấn đậm nét, MTTQ tỉnh Bắc Giang đã thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

MTTQ tỉnh Bắc Giang: Hướng về cơ sở

Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân

Điểm nhấn trong năm qua chính là việc Mặt trận tỉnh đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp phối hợp vận động nhân dân hiến 381.863m2 đất với trên 20.000 ngày công làm đường giao thông nông thôn. Phát triển và nhân rộng các mô hình “Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường”. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia bảo hiểm y tế, sản xuất - kinh doanh nông nghiệp an toàn giai đoạn 2016 - 2020. 

Năm 2017 ghi nhận nỗ lực của MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang trong chăm lo cho người nghèo. Với mục tiêu mọi người, mọi nhà đều có Tết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát động ủng hộ “Tết vì người nghèo” với chủ đề “Xuân ấm tình người”, 8/10 huyện, thành phố hoàn thành 100% các hộ nghèo có quà Tết. 

Qua phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017 và Chương trình an sinh xã hội năm 2018; ngay từ những ngày đầu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận 100 cơ quan, đơn vị ủng hộ trên 842.313.000 đồng. MTTQ các huyện, thành phố vận động được trên 8 tỷ. MTTQ các cấp đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 523 nhà Đại đoàn kết. 

Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội 

Năm 2017, MTTQ tỉnh Bắc Giang còn ghi dấu ấn trong phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. 

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức tiếp xúc và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh khóa XVIII tại 38 điểm có 10.974 cử tri với 462 lượt ý kiến trên nhiều lĩnh vực.

Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia phản biện, góp ý 18 dự thảo văn bản của tỉnh và 13 dự thảo Luật; đề xuất 11 nội dung liên quan đến lĩnh vực xây dựng pháp luật và 4 nội dung giám sát với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. MTTQ cấp huyện tham gia phản biện, góp ý 47 dự thảo nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. MTTQ các cấp phối hợp thực hiện quy chế đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. 

Năm qua, MTTQ tỉnh đã tổ chức giám sát 4/4 nội dung theo kế hoạch tại 33 cơ quan, đơn vị. Sau giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có báo cáo, tổ chức làm việc với các cơ quan chức năng; đề xuất, kiến nghị 32 nội dung nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới. MTTQ các huyện, thành phố tổ chức giám sát 20 nội dung tại 120 cơ quan, đơn vị trên địa bàn; MTTQ xã, phường, thị trấn phối hợp giám sát 260 cuộc. Các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát 9 nội dung tại 87 cơ quan đơn vị. Phát huy những kết quả đó, năm 2018 Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đề ra 5 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong đó tập trung nâng cao hiệu quả, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. 

MTTQ tỉnh luôn đề cao phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân, tập hợp, đoàn kết người Bắc Giang ở ngoài tỉnh hướng về quê hương tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

PV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới