MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình: Dấu ấn một nhiệm kỳ

07:30:00 22/07/2019 | Mặt trận
Làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng; tuyên truyền, vận động hiệu quả các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; luôn là mái nhà chung của các tôn giáo; hoạt động giám sát, phản biện xã hội ngày càng hiệu quả; Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc hằng năm được tổ chức vui tươi, ý nghĩa ở 100% khu dân cư... Đó là những dấu ấn của công tác Mặt trận ở tỉnh Thái Bình trong nhiệm kỳ 2014-2019.

MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình Đặng Thanh Giang tặng quà người nghèo ở xã Quang Bình, huyện Kiến Xương. 

Rõ việc, rõ trách nhiệm

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp ở tỉnh Thái Bình, đặc biệt là Mặt trận tỉnh luôn chú trọng, làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng; tham mưu, đề xuất với HĐND, UBND các cấp có các cơ chế, chính sách giúp hoạt động của Mặt trận thuận lợi, hiệu quả hơn. Nhờ đó các hoạt động quan trọng của Mặt trận như phát động, tổ chức các phong trào, các cuộc vận động lớn; hoạt động giám sát, phản biện, đoàn kết các tôn giáo, vận động ủng hộ người nghèo... đều nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong tỉnh; nhận được sự phối hợp, bố trí kinh phí thực hiện của các cấp chính quyền. Riêng kinh phí hoạt động hằng năm của Mặt trận và các đoàn thể các cấp được ngân sách tỉnh bố trí cao hơn so với các nhiệm kỳ trước. Đây là tiền đề quan trọng giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận trong tỉnh có các điều kiện thuận lợi để hoạt động.

Để phát huy hiệu quả phối hợp đồng thời đảm bảo rõ việc, rõ trách nhiệm, 5 năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ký kết, tích cực cùng với chính quyền, các ngành, tổ chức thành viên thực hiện 27 quy chế, chương trình phối hợp hoạt động. Với vai trò chủ trì hiệp thương, thống nhất hành động, trước mỗi nhiệm vụ, từ thực hiện các cuộc vận động đến hoạt động giám sát, phản biện..., MTTQ tỉnh đều có văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức thành viên. Theo đó, Mặt trận làm gì, các tổ chức thành viên làm gì đều có sự phân công theo chức năng, nhiệm vụ, thế mạnh. Đơn cử, thực hiện sự phân công về công tác phản biện xã hội, trong năm 2018 MTTQ tỉnh đảm nhiệm thực hiện phản biện Dự thảo “Đề án sắp xếp về số lượng, chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh” do Sở Nội vụ soạn thảo. Các tổ chức thành viên đảm nhiệm phản biện những nội dung khác, trong đó Hội Phụ nữ tỉnh thực hiện phản biện Dự thảo “Đề án xây dựng điểm du lịch cộng đồng tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư” của Sở VHTTDL. Riêng về giám sát, trong năm 2018, MTTQ tỉnh đã triển khai được nhiều hoạt động như giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, về bảo vệ môi trường, về đảm bảo an toàn thực phẩm; giám sát việc bảo vệ môi trường của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình, Nhà máy sản xuất Amonitrat.

Phát huy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Một trong những dấu ấn lớn của công tác Mặt trận ở tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ qua là tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp trí tuệ, công của tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Theo ông Đặng Thanh Giang- Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đối với các xã đã đạt chuẩn, Mặt trận và các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí; thực hiện chuyển đổi, tổ chức lại sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, thu nhập; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đối với những xã chưa đạt chuẩn, Mặt trận, các đoàn thể thực hiện tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân địa phương, từ đó tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ mới, giúp các địa phương sớm về đích; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương ủng hộ về nguồn lực, chung sức hoàn thành các tiêu chí.

Hưởng ứng vận động của Mặt trận, các đoàn thể, 5 năm qua, nhân dân trong tỉnh Thái Bình tiếp tục góp thêm trên 3.672.000 ngày công, hiến 1.761 ha đất, ủng hộ 3.600 tỷ đồng xây dựng NTM; xây dựng được 185 cánh đồng mẫu; tập trung, tích tụ được trên 15.000 ha đất nông nghiệp; duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình nhân dân tự quản. Nhằm phát hiện, ngăn chặn sai phạm, tiêu cực, Mặt trận các cấp ở địa phương luôn phát huy hiệu quả hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Cùng với đó, Mặt trận các cấp trong tỉnh luôn duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động vận động ủng hộ người nghèo. Theo đó, trong nhiệm kỳ, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 76,8 tỷ đồng vào Quỹ Vì người nghèo, trên 500 tỷ đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội. Từ nguồn vận động này, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 866 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; xây dựng hàng chục công trình phúc lợi và giúp đỡ trên 10 nghìn lượt người nghèo về tư liệu sản xuất, khám chữa bệnh, học hành, thiết thực góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến năm 2018 chỉ còn 3,35%.

Kết quả nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động do MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh chủ trì, phát động nhân dân thực hiện trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng NTM của tỉnh Thái Bình, với 245/264 xã và 1 huyện (Hưng Hà) đã đạt chuẩn...

Niềm vui lớn nhất của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở Thái Bình nhiệm kỳ qua là Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức ngày càng quy mô, rộng khắp hơn, nội dung phong phú, thiết thực, ý nghĩa hơn, thu hút được đông đảo các tầng lới nhân dân tham dự hơn. Không chỉ là dịp ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận; tổng kết các mặt đời sống của khu dân cư sau một năm, Ngày hội còn là dịp để cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các cấp ở Thái Bình lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cùng quây quần bên “bữa cơm Đại đoàn kết”. Tinh thần đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân; mối liên hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tầng lớp nhân dân ở địa phương nhờ vậy được gìn giữ, tăng cường, cùng hướng tới mục tiêu chung sức xây dựng, phát triển quê hương Thái Bình.

Trần Duy Hưng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới