Quận Ô Môn, TP Cần Thơ: Hướng đến trung tâm công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ

09:18:00 26/06/2015 | Mặt trận
Từ ngày 25 đến 26-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ô Môn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tổng kết những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ X, rút ra những bài học kinh nghiệm đồng thời xác định những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới đưa quận Ô Môn trở thành trung tâm công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ của thành phố Cần Thơ.

Quận Ô Môn, TP Cần Thơ: Hướng đến trung tâm công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ

Nguồn: pktomon.com

5 năm qua, Ô Môn có mức độ tăng trưởng đạt 14,41%/năm trong đó khu vực nông nghiệp, thủy sản tăng 1,28%; công nghiệp – xây dựng tăng 25,61%; dịch vụ tăng 16,20%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 46,18 triệu đồng, tăng gần 2,4 lần so với năm 2010;  sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển theo hướng tiếp cận khoa học và công nghệ cao, tăng 8,88% bình quân hàng năm, với 1.332 cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thu hút 10.080 lao động... 

Trong 5 năm qua, tổng vốn đầu từ toàn xã hội trên địa bàn Ô Môn ước thực hiện 30.140 tỷ đồng, tăng bình quân 27%/năm; thực hiện 49 dự án xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội như: Trường mẫu giáo Trường Lạc; Trường mầm non Thới An; Trụ sở làm việc của UBMTTQ và đoàn thể quận; Nâng cấp tuyến đường Cam My – ngã ba Tầm Vu; xây mới và sữa chữa 203 căn nhà tình nghĩa, 434 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo…góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 4,68% cuối năm 2014. Về y tế, giáo dục, có 18/42 trường đạt chuẩn quốc gia; 7/7 phường có trạm y tế đạt bộ tiêu chí về y tế. 

Trên cơ sở mục tiêu chung, Đảng bộ quận Ô Môn đề ra biện pháp để phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp –xây dựng,  thương mại dịch vụ - nông nghiệp chất lượng cao. Phấn đấu xây dựng và phát triển quận trở thành quận đô thị “sáng, xanh, sạch”, kết cấu hạ tầng đồng bộ; nâng cao chất lượng công tác quản lý trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành thành phố công nghiệp thông qua các chỉ tiêu chủ yếu như: Tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) bình quân 9,59%/năm trở lên; phấn đấu đến năm 2020 tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 110,29%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2015 – 2020 đạt 35.000 tỷ đồng; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 2%; công nhận thêm 2 phường để có 7/7 phường đạt chuẩn phường văn hóa…   

 NGUYỄN NHÂN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới