Quảng Nam: 60 tỷ đồng phát triển giao thông nông thôn các xã nông thôn mới

Thứ bảy, 17/01/2015 16:59:10 | Mặt trận
UBND tỉnh Quảng Nam vừa phân bổ kinh phí hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn (GTNT) năm 2015 cho các huyện, thành phố với tổng kinh phí 60 tỷ đồng. 

Mục đích, để lồng ghép Đề án phát triển GTNT với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo 43 xã đã đăng ký đạt chuẩn năm 2015 hoàn thành đúng kế hoạch, trong đó có tiêu chí GTNT. Trường hợp kinh phí hỗ trợ GTNT không đáp ứng nhu cầu, UBND huyện báo cáo đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ từ các nguồn vốn khác.

Tấn Thành

Tin cùng chuyên mục

Tin mới