Quảng Nam: Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2015

12:50:00 08/09/2015 | Mặt trận
Sáng ngày 8-9, tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tổ chúc Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2015. Tham dự Hội nghị có trên 200 đại biểu là cán bộ Mặt trận cơ sở.

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh cho rằng: Hội nghị tập huấn lần này hết sức quan trọng, trong đó có những nội dung mới mà cán bộ Mặt trận cần được nắm bắt, để quá trình thực hiện công tác đem lại hiệu quả cao. “Làm công tác Mặt trận, ngoài trách nhiệm, nhiệt tình cần có kỹ năng mới đem lại hiệu quả trong công tác Mặt trận”- ông Ca nhấn mạnh.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận

Theo đó, Hội nghị lần này các đại biểu được tập huấn 6 chuyên đề gồm: MTTQVN với công tác Tôn giáo, MTTQVN với công tác Dân tộc; Hướng dẫn quy trình kỹ năng thực hiện công tác giám sát và phản biện của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; Hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua- Khen thưởng, Quy chế Thi đua- Khen thưởng của UB MTTQVN các cấp của tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019; Tổ chức, nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội trong nhân dân; Triển khai Hướng dẫn số 7210/HD-BQP, ngày 13/8/2015 của Bộ Quốc phòng triển khai chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Hướng dẫn Mặt trận tham gia hoạt động “Tộc văn hóa”; Giới thiệu Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và một số điểm mới của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày từ ngày 8 đến ngày 9-9.

TẤN THÀNH – CHÍ ĐẠI

Tin cùng chuyên mục

Tin mới