Quảng Nam: Kiểm điểm Quy chế phối hợp công tác giữa UB MTTQVN tỉnh và UBND tỉnh

16:44:00 08/09/2015 | Mặt trận
Chiều ngày 8-9, tại trụ sở UB MTTQVN tỉnh Quảng Nam, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Võ Xuân Ca -Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì Hội nghị kiểm điểm Quy chế phối hợp công tác giữa UBMTTQ tỉnh và UBND tỉnh Quảng Nam năm 2015.

Quang cảnh hội nghị kiểm điểm Quy chế phối hợp công tác giữa
UB MTTQ tỉnh và UBND tỉnh Quảng Nam

Hội nghị là nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp và tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị theo quy định của pháp luật; đồng thời nâng cao hiệu quả  mối quan hệ công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh cho rằng, trong thời gian qua, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UB MTTQVN tỉnh với UBND tỉnh Quảng Nam có những chuyển biến tích cực; mối quan hệ phối hợp giữa các bên ngày càng chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. Chính nhờ sự phối hợp chặt chẽ mà hai bên trong quá trình thực hiện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc gắn với phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, xây dựng đồng bộ các chính sách phát huy mọi khả năng sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, động viên nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam.

Tuy nhiên, tại đây các bên cũng nhìn nhận những hạn chế tồn tại cần khắc phục như, công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt dư luận, tư tưởng nhân dân, phối hợp giải quyết vấn đề bức xúc, ý kiến, kiến nghị của nhân dân, khiếu nại, tố cáo công dân đôi lúc còn chậm, chưa thật sự đáp ứng đầy đủ yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; Một số nội dung phối hợp chưa được thực hiện hiệu quả, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn như: Công tác chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Thực hiện Pháp lệnh thực hiện ở xã, phường, thị trấn. Một số nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ mới của UBND và UB MTTQVN chưa được bổ sung kịp thời vào Quy chế phối hợp công tác nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong giai đoạn mới như chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; Đại diện bảo vệ và quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân,…

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: “việc thực hiện Quy chế phối hợp của MTTQVN tỉnh với UBND tỉnh Quảng Nam trong trong thời gian đã được thực hiện rất tốt. Mặt trận các cấp và các hệ thống chính trị, xã hội đã góp phần quan trong trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, phát huy được khối đại đoàn kết dân tộc. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Đó là hạnh phúc của tất cả chúng ta. Trong thời gian đến cần phát huy những kết quả đạt được tiếp thục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình…”.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh  phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian đến, UB MTTQVN tỉnh và UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục tăng cường và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp, nhằm tạo điều kiện để các bên phát huy tốt vai trò và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 

TẤN THÀNH – CHÍ ĐẠI

Tin cùng chuyên mục

Tin mới