Quảng Ngãi: Hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 3 (khóa XIII)

11:11:00 03/07/2015 | Mặt trận
Sáng ngày 3-7, UB MTTQ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (Khóa XIII). Tham dự có lãnh đạo tỉnh và hơn 100 đại biểu là các thành viên của Mặt trận.

Bà Đinh Thị Hồng Minh, phát biểu tại buổi hội nghị

Trong 6 qua, UBMTTQ tỉnh đã phối hợp với UBTƯ MTTQVN tổ chức 2 hội nghị lớn thuộc khu vực 10 tỉnh khu vực miền Trung và Tây nguyên về “Trao đổi kinh nghiệm vận động toàn dân tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông” và “MTTQVN tham gia xây dựng nông thôn mới”. Quỹ vì người nghèo thường xuyên vận động được 4.110 triệu đồng. Qua đó đã đã phân bổ số tiền 4.133 tỷ đồng để hỗ trợ quà cho hộ nghèo; đã có 87 nhà “Đại đoàn kết” được nghiệm thu và ban giao đưa vào sử dụng,… Tại đây, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đánh giá kết quả mà UB MTTQVN các cấp của tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, xây dựng chương trình phối hợp thống nhất 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu bày tỏ ý kiến

Phát biểu tại buổi hội nghị, bà Định Thị Hồng Minh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã nghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà UBMTTQ các cấp tỉnh đã làm được trong 6 tháng đầu năm và cho rằng, trong thời gian đến các thành viên UBMTTQ tỉnh cần nổ lực hơn nữa nhằm thực hiện tốt các cuộc vận động yêu nước, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2015.

Quang cảnh buổi hội nghị

CHÍ ĐẠI

Tin cùng chuyên mục

Tin mới