Tìm giải pháp lưu giữ giá trị lịch sử Mặt trận

Thứ sáu, 12/01/2018 14:10:56 | Mặt trận
Ngày 12/1, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Xây dựng phương án tổ chức Bảo tàng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam” tại 46 Tràng Thi, Hà Nội. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và chủ trì hội nghị.

Tìm giải pháp lưu giữ giá trị lịch sử Mặt trận

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học.

Việc xây dựng Bảo tàng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tại 46 Tràng Thi, Hà Nội là một chủ trương đúng đắn, cần thiết, có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống Mặt trận và đất nước, nhằm đáp ứng yêu cầu về lưu giữ nguồn tài liệu, hiện vật phong phú, quý giá đang có nguy cơ thất thoát, mai một. Từ đó, phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, đại đoàn kết dân tộc được hun đúc từ hàng nghìn năm lịch sử, được khơi dậy, phát huy, tập hợp trong các hình thức tổ chức Mặt trận của từng thời kỳ. 

Đồng thời, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của nhà 46 Tràng Thi trong sự phát triển chung của đất nước. Điều đó thực sự có ý nghĩa là một nhu cầu cần thiết, cấp bách nhất là trong hoàn cảnh đất nước ta hiện nay. 

Thành lập bảo tàng chính là cách để thế hệ những người cán bộ làm công tác Mặt trận hôm nay trân trọng, giữ gìn và phát huy giá trị, thành quả mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng nên, đó vừa là niềm tự hào vừa là lời nhắc nhở, thôi thúc mỗi người cần nỗ lực cống hiến sức lực, trí tuệ, tâm huyết của mình vào công tác Mặt trận để viết tiếp nên những trang sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong thời đại mới và thiết thực đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

PGS.TS Trần Hậu, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận khẳng định, đây là một đề tài được nghiên cứu công phu, nghiêm túc. Đề tài đã xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc nghiên cứu, từ đó nêu ra được ý nghĩa, mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đề tài đã sử dụng nhiều tài liệu phong phú để luận giải những căn cứ pháp lý, căn cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng bảo tàng. 

“Đó là những điều kiện, căn cứ cần thiết cho việc thành lập một thiết chế văn hóa, phản ánh đường lối đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước trong Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam”, PGS.TS Trần Hậu nhấn mạnh.

Theo PGS.TS Trần Hậu, đề tài đã luận giải rõ ràng và hợp lý những vấn đề cơ bản của mô hình bảo tàng như tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ và quy mô của bảo tàng, nội dung trưng bày, lộ trình xây dựng…Với những kết quả nghiên cứu và ưu điểm, đề tài đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu và đạt được mục đích đề ra. 

“Kết quả của đề tài về lý luận và thực tiễn có ý nghĩa thiết thực, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc xây dựng đề án thành lập bảo tàng”, PGS.TS Trần Hậu khẳng định.

TS Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cho rằng, đề tài được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đúng quy trình từ đó tạo ra các sản phẩm đầy đủ theo quy định. Đề tài đã đề ra được một sô yêu cầu và giải pháp xây dựng bảo tàng, trong đó từ yêu cầu chung đến các yêu cầu cụ thể về thiết kế, nội dung trưng bày, hình thức mỹ thuật, công nghệ, các yếu tố kỹ thuật và các nhóm giải pháp về xây dựng và công tác tổ chức bộ máy. Các sản phẩm của đề tài sử dụng văn phong, ngôn ngữ khoa học, trong sáng, mạnh  lạc, dễ hiểu, đúng thể thức văn bản của một đề tài khoa học. 

Tuy nhiên, theo ông Năng, cần phải làm nổi bật sự cần thiết phải xây dựng bảo tàng, sự cần thiết nghiên cứu đề tài từ đó làm rõ vai trò của Mặt trận, thực tế trưng bày lịch sử của Mặt trận chứ không chỉ gói gọn các công trình nghiên cứu, phản ánh việc xây dựng bảo tàng mà cần nêu quá trình nghiên cứu nội dung liên quan ví như lịch sử của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các để án xây dựng bảo tàng. 

Bên cạnh đó cần xác định nội dung trưng bày trong nhà, trưng bày thường xuyên và các chủ đề như 54 dân tộc chung một mái nhà; tôn giáo Việt Nam sống tốt đời đẹp đạo; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; người Việt nam ra biển lớn… 

Phải phân biệt trưng bày không thường xuyên với trưng bày có thời hạn vì trưng bày không thương xuyên là trưng bày không cố định nhưng thời gian tương đối dài. Còn trưng bày có thời hạn là trưng bày triễn lãm nhân sự kiện chính trị của dất nước hoặc Mặt trận, triển lãm các chuyên đề theo đó đề tài có thể vận dụng để xây dựng đề án tổ chức bảo tàng. 

Từ ý kiến phản biện và ý kiến góp ý tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho rằng sự ra đời của đề tài là xuất phát từ vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam. Ví trí, vai trò này đã được khẳng định trong lịch sử, được cụ thể hóa trong Luật Mặt trận và các văn bản liên quan. Đây là vấn đề bức thiết, khẳng định tầm quan trọng của đề tài. 

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, hiện nay, các tổ chức thành viên như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, các lực lượng vũ trang nhân dân… đều có bảo tàng. Riêng Mặt trận, với vị trí, vai trò đã được khẳng định nhưng chưa có bảo tàng. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, nhóm tác giả đã tập trung nghiên cứu, đề xuất, xây dựng đề tài hợp lý; tích cực tham gia, nghiên cứu, xây dựng đề tài, thời gian làm việc nghiêm túc dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Bên cạnh đó, việc triển khai nghiên cứu đề tài được làm theo đúng quy trình, nhiều vấn đề được luận giải khá rõ về nội dung nên được Hội đồng khoa học đánh giá cao. 

Để chỉnh sửa hoàn thiện đề tài, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, Hội đồng nên tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên, các nhà khoa học vì những ý kiến đó đầy đủ, có tính khoa học, có tính gợi mở và Hội đồng cũng nên chỉnh lại phương án tổ chức bảo tàng của MTTQ Việt Nam. 

Tuệ Phương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới