Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Thứ năm, 24/01/2019 11:35:00 | Mặt trận
Ngày 24/1, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Ông Nguyễn Phú Quán trình bày nghị quyết.

Dự hội nghị có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đảng đoàn; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Vương Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị về Quy định “trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng; căn cứ chương trình hành động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng, Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành chương trình hành động thực hiện Quy định số 08 –QĐi/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Quang cảnh hội nghị.

Chương trình hành động này nhằm cụ thể hóa các nội dung, đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Quy định số 08-QĐi/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam. Từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực thực tiễn, gương mẫu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Trung Hiếu

Ảnh: Quang Vinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới