UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa: 6 tháng đầu năm xây mới và sửa chữa 473 căn nhà Đại đoàn kết

13:07:00 25/07/2015 | Mặt trận
Sáng ngày 23/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã khai mạc Hội nghị lần thứ ba khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019 và sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng dầu năm 2015.

 Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện những chủ trương lớn về đổi mới công tác Mặt trận trong tình hình mới theo 5 Chương hành động của MTTQ Việt Nam do đại hội VIII MTTQ Việt Nam và Nghị quyết đại hội IX Mặt trận tỉnh đề ra đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần cũng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng thêm sự đồng thuận trong xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ông Trần Ngọc Thanh Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị

Quỹ “Vì người nghèo”, “tháng cao điểm vì người nghèo”, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành vên đã huy động được trên 5,7 tỷ đồng (trong đó cấp tỉnh trên 1,7 tỷ đồng, cấp huyện và cấp xã gần 4 tỷ) xây dựng mới 224 nhà đại đoàn kết (mỗi nhà giá trị từ 35 triệu đến 50 triệu đồng) với tổng giá trị 10,750 tỷ đồng và hỗ trợ sửa chữa 249 nhà cho các hộ nghèo với tổng giá trị 5,643 tỷ đồng…Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắng với thực hiện các cuộc vận động. hướng dẫn Mặt trận các cấp cơ sở đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” với 5 nội dung trong tình hình mới…

Văn Nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin mới