Xa dân là mất dân

Thứ sáu, 12/01/2018 06:00:48 | Mặt trận
Nhấn mạnh “mất dân là mất tất cả”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong Hội nghị về công tác Dân vận toàn quốc vừa diễn ra, cho rằng nếu không chăm lo một cách cụ thể tới đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân thì dù có nói bao nhiêu về công tác dân vận, công tác quần chúng và quyền làm chủ của nhân dân cũng không có sức thuyết phục.

  Xa dân là mất dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị về công tác Dân vận toàn quốc. Ảnh: Quang Vinh.

Dân vận được hiểu một cách giản dị là vận động nhân dân. Trong bài viết về Dân vận đăng trên báo Sự Thật ngày 15/10/1949, Bác Hồ nói: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Như vậy rõ ràng khi Bác nói “dân vận khéo” cũng đồng thời không có nghĩa là vận động nhân dân chỉ bằng nói suông và hình thức. Chỉ khi nào không nói suông mà “dân vận” bằng hành động, bằng việc làm thì những việc làm ấy mới cho ra kết quả.

Trong thực tế nhiều năm qua đối với không ít cấp chính quyền, không ít “công bộc”, dân vận có lẽ là việc ở đâu đâu không liên quan đến các cơ quan công quyền, coi đó là việc của những cơ quan lo việc vận động nhân dân như Ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể. Không ít người vẫn quan niệm dân vận là vận động nhân dân có tính chất phong trào. Trong bài báo chưa đầy 600 chữ về Dân vận, khi nói “Vì sao phải dân vận?”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Dân vận là vì nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, quyền hạn cũng của dân, tóm lại quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Cho nên, ở phần thứ 3 của bài báo với “tít phụ”: “Ai phụ trách dân vận?”, Bác đã chỉ rõ việc dân vận là việc của “tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ Đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân”.

Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đã thẳng thắn chỉ ra: “Công tác dân vận còn nhiều hạn chế, yếu kém, chưa đánh giá và dự báo chính xác những diễn biến, thay đổi cơ cấu xã hội, thành phần dân cư, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân... để có chủ trương, chính sách phù hợp. Một số chính sách chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân, nhiều bức xúc chưa được giải quyết; quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi bị vi phạm, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”.

Kể từ khi Nghị quyết được triển khai thực hiện, công tác dân vận đã có nhiều chuyển biến. Đặc biệt, năm 2014 đã được chọn làm “Năm dân vận”, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước được nhận định bước đầu “đã góp phần làm thay đổi thói quen, nhận thức, sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ, nhiều thủ tục hành chính rườm rà được cắt giảm rõ rệt tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp”. Như vậy là những chuyển biến đã có, nhưng trong thực tế, “chỉ số hài lòng” của nhân dân chưa cao.

Sau “Năm dân vận” 2014, đến nay, Ban Dân vận Trung ương thống nhất với Chính phủ xác định năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền” là bước biến chuyển mới về tư duy và quyết tâm chính trị, nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân. Như vậy, công tác dân vận không phải chỉ là việc của Ban Dân vận, của Mặt trận… mà cần được hiểu là nhiệm vụ chung của hệ thống chính trị.

Trong đó, đặc biệt là hệ thống các cơ quan công quyền, mà nói như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là “các cơ quan Nhà nước, các cán bộ, công chức phải lăn lộn cùng các cán bộ dân vận nắm dân, nắm cơ sở, chống nguy cơ rất lớn là bệnh quan liêu, bệnh xa dân”. Bởi vì yêu cầu bức thiết này có ý nghĩa không chỉ trước mắt mà còn ý nghĩa chiến lược lâu dài. “Mất dân là mất tất cả”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đã chỉ ra không ít tồn tại: “Không ít cán bộ không sát dân, xa dân, nhũng nhiễu, tiêu cực, mất uy tín với nhân dân. Đừng chủ quan là dân không biết các hoạt động của chúng ta, các hành vi cụ thể của chúng ta”. Như vậy, có chuyển biến trong “Năm dân vận chính quyền” hay không sẽ được đo bằng những việc cụ thể, thiết thực nhằm phục vụ nhân dân, chăm lo cho nhân dân chứ không phải chỉ bằng những vận động chung chung.

Cụ thể đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì việc quan tâm tới đối tượng yếu thế, người nghèo như thế nào? Việc lắng nghe, xử lý các vấn đề xã hội bức xúc, người dân quan tâm như các dự án thua lỗ, vấn đề BOT, khiếu kiện…như thế nào? Đó là những việc làm cụ thể của dân vận chính quyền. Hoặc thiết thực hơn là thủ tục hành chính phục vụ nhân dân còn phiền hà hay không?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Phải lo công tác dân vận từ xa từ sớm, chứ không phải đợi đến lúc cháy nhà chết người. Mỗi cán bộ, công chức phải có trách nhiệm nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Chừng nào dân vận được hiểu là việc của tất cả các cơ quan công quyền để thực hiện theo đúng tinh thần “bao nhiêu lợi ích đều vì dân, quyền hạn cũng là của dân” thì “Năm dân vận chính quyền” mới thành công, việc đề ra chính sách và thực thi mới sát với đời sống nhân dân, mới bớt phiền hà và xa rời nhân dân. “Dân vận khéo” là để nhân dân phải được thực hiện quyền làm chủ của mình, bảo đảm lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, để được dân tin và dân theo.

Mà một trong những việc làm thiết thực nhất được Thủ tướng Chính phủ đề ra ngay trong những ngày đầu năm mới này là chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước, không để chênh lệch giàu nghèo quá mức, nhất là tình trạng nghèo cùng cực… Bởi vì “nếu không chăm lo một cách cụ thể, chu đáo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thì dù có nói bao nhiêu về công tác dân vận, công tác quần chúng và quyền làm chủ của nhân dân cũng không có sức thuyết phục”. Trước mắt là chăm lo cho nhân dân vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới, nhất là người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai.    

Thành Vĩnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới