Băn khoăn vì đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế ít tranh luận

Thứ tư, 11/07/2018 13:56:48 | Người Mặt trận
Nhiều Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế băn khoăn về trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội Thừa Thiên - Huế do ít thấy tham gia tranh luận trên các diễn đàn Quốc hội.

Băn khoăn vì đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế ít tranh luận

Phó Chủ tịch thường trực MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế Hoàng Trọng Bình báo cáo tại Hội nghị.

Sáng ngày 11/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế  đã tiến hành hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm  còn lại của năm 2018.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế Hoàng Trọng Bình cho biết, 6 tháng đầu năm nay công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được Mặt trận các cấp trên địa bàn triển khai đồng bộ, nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Băn khoăn vì đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế ít tranh luận

Quang cảnh Hội nghị.

Mặt trận các cấp đã hực hiện các chương trình an sinh xã hội, vì người nghèo, cứu trợ nhân đạo…, trong đó nổi bật đã tổ chức tiếp nhận  và phân bổ 1.500 tấn gạo của Chính phủ Hàn Quốc và 14 tấn gạo nếp của tỉnh Savannakhet ( CHDCND Lào) hỗ trợ người dân Thừa Thiên - Huế thiệt hại vì thiên tai.

Phát biểu  tại hội nghị, nhiều vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đồng tình với Quốc hội lùi việc thông qua dự án luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt và hoan nghênh chủ trương của Thủ  tướng Chính phủ về việc xin ý kiến rộng rãi các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân trước khi trình Quốc hội. 

Nhiều vị băn khoăn về trách nhiệm của vị đại biểu Quốc hội Thừa Thiên - Huế  do ít thấy tham gia tranh luận trên các diễn đàn Quốc hội và đề nghị trước mỗi kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cần trao đổi với Ủy ban MTTQ Việt Nam để nắm tâm tư, nguyện vọng của của người dân.

Về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có vị đề nghị Mặt trận Trung ương cần tiêu chí hóa việc xây dựng đô thị văn minh, vì xây dựng nông thôn mới đã có tiêu chí.

Hữu Thu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới