Đồng Tháp đổi mới nội dung bồi dưỡng cán bộ Mặt trận

Thứ ba, 15/05/2018 08:00:27 | Người Mặt trận
Ban Thường trực MTTQ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã đổi mới công tác tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận cơ sở với mục tiêu nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong việc tham gia phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng trong công tác dân vận. 

Nội dung trọng tâm trang bị cho cán bộ Mặt trận cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được biết vận dụng và thực hiện tốt các kỹ năng mềm, vì đây là nhân tố quyết định dẫn đến thành công. 

Đấy là kỹ năng “5S”, gồm sàng lọc, sắp xếp, sẵn sàng, săn sóc, sạch sẽ; kỹ năng nâng cao thái độ ứng xử trong giao tiếp là phải hài hòa, phải cung cấp thông tin đầy đủ để làm rõ thêm vấn đề cần biết, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội. 

Ngoài ra, các học viên còn được lĩnh hội những kiến thức bổ ích về kỹ năng trong công tác dân vận, như đổi mới phương thức vận động nhân dân, kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội, xử lý “tình huống có vấn đề” và “điểm nóng”, kỹ năng vận động tôn giáo cùng chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

Trần Thắng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới