Quảng Ninh có Chủ tịch Ủy ban MTTQ mới

Thứ hai, 12/03/2018 21:44:00 | Người Mặt trận
Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác cán bộ, ngày 12/3, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã phân công, giới thiệu bầu ông Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm nhiệm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, làm trưởng khối cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh.

Quảng Ninh có Chủ tịch Ủy ban MTTQ mới

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm nhiệm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, điều động, phân công ông Phạm Văn Điệt, Tỉnh ủy viên thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh để giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Cùng với đó, BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh đã điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.

Xuân Quảng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới