Chỉ cấp phép kinh doanh dịch vụ an ninh mạng cho người có lý lịch rõ ràng

Chủ nhật, 11/06/2017 11:32:00 | Quy định mới
Dự thảo Luật An ninh mạng quy định, chỉ những người có lý lịch rõ ràng mới được cấp phép kinh doanh dịch vụ bảo đảm an ninh mang.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ an ninh mạng phải có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp sau: Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử; người đang bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề có liên quan mới được xem xét cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ an ninh mạng.

Dự thảo cũng quy định rõ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo đảm an ninh mạng phải đáp ứng tiêu chuẩn số lượng về đội ngũ nhân viên kỹ thuật có bằng đại học chuyên ngành hoặc chứng chỉ an ninh mạng, công nghệ thông tin, viễn thông; có mô tả về phương án kinh doanh dịch vụ bảo đảm an ninh mạng phù hợp với quy định của pháp luật; có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất và công nghệ phù hợp với mô tả về phương án kinh doanh dịch vụ an ninh mạng.

Theo Bộ Công an, Dự thảo Luật An ninh mạng được đưa ra nhằm bảo đảm công tác an ninh mạng, đồng thời có sự phù hợp nhất định với thông lệ quốc tế và bảo đảm các điều kiện hội nhập quốc tế về an ninh mạng.

Dự thảo cũng đưa ra một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng bao như: Các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia theo pháp luật về an ninh quốc gia, biện pháp nghiệp vụ an ninh mạng, biện pháp tác chiến trên không gian mạng và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định nội dung, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm áp dụng các biện pháp này.

Thành Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới