Hòa Bình: Nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất

Thứ ba, 23/01/2018 07:30:00 | Pháp luật
Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa vào cuộc thanh tra và phát hiện hàng loạt khuyết điểm, sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường.

Bùng nhùng quản lý, sử dụng đất

Qua thanh tra hồ sơ liên quan đến quản lý, sử dụng đất, Thanh tra tỉnh Hòa Bình phát hiện Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đà không có giấy tờ về đất của Lâm trường Sông Đà và Lâm trường Mai Châu trước đây. Đồng thời, việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ lâm trường chưa chặt chẽ, còn để một trường hợp lấn chiếm khoảng 2.000m2 để làm nhà sàn, trồng cây ăn quả...

Còn Công ty TNHH MTV 2-9, sau khi được Nhà nước cho thuê đất và cấp Giấy CNQSDĐ, công ty này chưa thực hiện hợp đồng thuê đất với Nhà nước theo quy định của pháp luật do chưa xác định được diện tích và đơn giá thuê đất. Mặt khác, việc kê khai diện tích đất để làm thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ tại thời điểm năm 2013 chưa chính xác. Thậm chí, đưa cả đất đã trả để lập hồ sơ xin thuê đất dẫn đến diện tích được cấp giấy CNQSDĐ tăng 14,57ha so với diện tích đất tự nhiên đang sử dụng đủ điều kiện được cấp giấy CNQSDĐ, trùng lấn với đất nhà nước đã thu hồi thực hiện dự án và đất đã trả ra cho địa phương.

Tại Công ty TNHH MTV Cao Phong, đến năm 2013 rà soát, kê khai làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ chưa chính xác dẫn đến diện tích được UBND tỉnh cấp giấy CNQSDĐ bị trùng lấn khoảng 0,3ha với đất của đơn vị Kho 102 Bộ Tư lệnh Biên phòng tại núi Hang Ma. Đáng chú ý, việc rà soát diện tích đất, lập hồ sơ xin thuê đất và cấp giấy CNQSDĐ của Công ty TNHH MTV Sông Bôi còn để xảy ra nhầm lẫn, sai sót nhiều như: thống kê nhầm 0,4ha đất phi nông nghiệp của Công ty TNHH MTV Thanh Hà quản lý. Không tách đất phi nông nghiệp khu nhà máy chè diện tích 1,25ha trong tổng diện tích đất cho thuê 911,58ha dẫn đến 1,25ha đất phi nông nghiệp vẫn giao theo diện tích đất nông nghiệp. Thống kê thiếu diện tích đất nông nghiệp...

Buông lỏng quản lý đất giao khoán

Theo Thanh tra tỉnh Hòa Bình, trong tổ chức thực hiện hợp đồng giao khoán rừng và đất lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đà chưa kịp thời rà soát để ký lại hợp đồng giao khoán sử dụng đất. Đơn vị này cũng chưa có biện pháp xử lý 3 trường hợp vi phạm giao kết trong hợp đồng khoán, sử dụng đất không đúng mục đích.

Tại Công ty TNHH MTV 2-9, còn 32,68 ha chưa giao khoán rà soát trên thực địa, chưa chặt chẽ dẫn đến bỏ sót diện tích đất. Công ty chưa theo dõi được đất trả ra, chưa đưa vào giao khoán đất Nhà nước không thu hồi. Ngoài ra, việc xác định vị trí, ranh giới, diện tích thửa đất đưa vào giao khoán chưa chính xác. Công ty chưa xử lý kịp thời các trường hợp làm lán trại vượt diện tích, xây dựng trái phép trên đất nhận khoán. Công ty không mở sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai dẫn đến đưa cả những phần đất đã trả ra để lập thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy CNQSDĐ. Một số thửa đất khi giao khoán ghi tăng hoặc giảm về diện tích nhưng hồ sơ không có tài liệu chỉnh lý theo hiện trạng. Đặc biệt, Công ty này chưa thực hiện ký hợp đồng thuê đất với Nhà nước, chưa nộp tiền thuế đất nông nghiệp.

Còn tại Công ty TNHH MTV Cao Phong chưa được đo đạc lập bản đồ chính quy, việc đo đất giao khoán bằng thủ công nên không chính xác. Sau khi có bản đồ đo đạc không kịp thời điều chỉnh diện tích đất giao khoán theo bản đồ.

Việc quản lý đất đai chưa chặt chẽ bị lấn chiếm, các công ty cũng không mở sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định. Có nhiều hộ đã chuyển đổi từ cây ngắn ngày sang trồng cây lâu năm nhưng không ký lại hợp đồng theo quy định. Thiếu kiểm tra việc hợp đồng giao khoán để ngăn chặn xử lý kịp thời nhiều trường hợp làm lán trại vượt diện tích. Chưa ngăn chặn, xử lý nghiêm những trường hợp làm lán trại vượt hạn mức theo hợp đồng, xây dựng nhà ở kiên cố trên đất nhận khoán.

Còn trong hồ sơ giao nhận khoán thì một số thửa đất khi giao khoán ghi tăng hoặc giảm về diện tích nhưng không có tài liệu chỉnh lý theo hiện trạng. Ngoài ra, một số hợp đồng giao khoán đã gộp thửa, chia thửa tùy tiện dẫn đến xáo trộn. Diện tích, số thửa đất ghi vào hợp đồng không chính xác, nhầm lẫn. Hồ sơ giao nhận khoán không có trích lục bản đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất. Biên bản giao nhận khoán về đất phản ánh chưa đúng hiện trạng, không ghi ranh giới, mốc giới thửa đất giao khoán.

Đặc biệt, Công ty TNHH MTV Sông Bôi chưa thực hiện ký hợp đồng thuê đất với Nhà nước. Công ty này cũng chưa nộp tiền thuê đất nông nghiệp. Một số hợp đồng giao khoán đã gộp thửa, chia thửa tùy tiện, diện tích ghi không chính xác...

Trên cơ sở phát hiện các sai phạm, ông Nguyễn Văn Trường- Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình kiến nghị, Ban quản lý phòng hộ Sông Đà, Công ty TNHH MTV 2-9, Công ty TNHH MTV Cao Phong, Công ty TNHH MTV Sông Bôi kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân về những khuyết điểm, vi phạm… Đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những khuyết điểm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Thanh tra cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Cao Phong nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh Hòa Bình số tiền 119 triệu đồng.    

Đức Sơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới