Xâm nhập, chiếm đoạt trái phép thông tin có thể bị xử lý hình sự

Chủ nhật, 11/06/2017 11:20:00 | Quy định mới
Dự thảo Luật An ninh mạng chỉ rõ, tổ chức, cá nhân nào có các hành vi xâm nhập, chiếm đoạt trái phép thông tin, tài liệu có thể bị xử lý hình sự.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Dự thảo luật này chỉ ra 5 hành vi bị nghiêm cấm như: Sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Đăng tải chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng; Xâm nhập, chiếm đoạt trái phép thông tin, tài liệu; Tấn công mạng; Khủng bố mạng.

Tổ chức, cá nhân nào vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Công an, Luật An ninh mạng được đưa ra nhằm bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh.

Dự thảo luật này cũng đưa ra một số quy định, biện pháp bảo vệ an ninh mạng bao như: Các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia theo pháp luật về an ninh quốc gia, biện pháp nghiệp vụ an ninh mạng, biện pháp tác chiến trên không gian mạng và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định nội dung, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm áp dụng các biện pháp này.

Thành Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới