Ai dùng quyền để tác động?

Thứ hai, 22/04/2019 08:00:35 | Quốc hội
Nếu không bị phát hiện gian lận thi cử thì những thí sinh được nâng khống điểm ở Sơn La, Hà Giang, Hoà Bình sẽ trở thành công chức, viên chức trong tương lai. Nhiều sinh viên sau khi bị phát hiện được nâng điểm đã bị các trường hủy bỏ kết quả và trả về địa phương.

Vấn đề đặt ra nếu các em là “nạn nhân” thì nhân vật chính là những phụ huynh sẽ bị xử lý ra sao? Trao đổi với PV báo Đại Đoàn Kết, ông Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng cần xử lý những người dùng quyền lực, ảnh hưởng để tác động nâng điểm cho con.

Ai dùng quyền để tác động?

Ông Phạm Văn Hòa.

PV: Thưa ông, sau khi điều tra làm rõ đã xác định nhiều học sinh được nâng khống điểm, và hiện nhiều em đã bị các trường hủy bỏ kết quả và trả về địa phương. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là cũng cần xử lý đối với những phụ huynh mua điểm, chạy trường cho con, nhất là đa phần họ đều là những công chức trong bộ máy Nhà nước. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

Ông Phạm Văn Hòa: Hiện cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án chạy điểm tại các tỉnh cũng như đã làm việc với các đối tượng có liên quan. Nếu chạy điểm, hoặc dùng tiền để nâng điểm cho con thì đó là tội đưa hối lộ; còn dùng quyền lực, ảnh hưởng của mình gây tác động tới người khác để người khác làm chuyện sai trái, sai pháp luật là hành vi vi phạm các quy định về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đến nay chưa có kết luận chắc chắn rằng đưa hối lộ hay dùng quyền lực để tác động nâng điểm? Do đó tôi cho rằng cơ quan điều tra cần nhanh chóng làm rõ vụ án này “đến nơi đến chốn”, ai dùng tiền để mua chuộc? ai dùng quyền để tác động thì phải bị xử lý.

Hiện với những học sinh được nâng điểm các trường đã cho nghỉ học, trả về địa phương. Nhưng vấn đề đặt ra là có nhiều em khác đạt đủ điểm để học nhưng vì xảy ra trường hợp nâng điểm nên trở thành bị trượt, mất cơ hội, và đó là một sự thiệt thòi, thưa ông?

- Tôi nghĩ đó là bất công cho các em vì do nhiều em được nâng điểm lên cao và chỉ tiêu đã đạt đủ rồi nên các em đó không vào học được. Vì những em được nâng điểm thi thì điểm thi cao nên trúng vào trường, còn những em học thật, thi thật có điểm thấp hơn nhưng vì chỉ tiêu đã đủ nên bị trượt. Đó là sự oan ức rất lớn.

Vấn đề gian lận thi cử đã tạo nên dư luận xã hội không tốt, vậy ông có nghĩ rằng những cán bộ cố tình gian lận thi cử cho con em mình cần phải cương quyết đưa ra khỏi ngành, nếu người đó làm việc trong cơ quan nhà nước?

- Tôi nghĩ rằng những người đưa hối lộ để nâng điểm cho con em mình thì việc đưa hối lộ là tội phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, còn những người dùng ảnh hưởng của mình để tác động cho con em mình được nâng điểm cũng chính là vi phạm vấn đề nêu gương của cán bộ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức. Cơ quan quản lý cũng cần phải có hình thức xử lý kỷ luật và xử lý hành chính đối với những người này.

Ông vừa đề cập đến vấn đề nêu gương của cán bộ đảng viên, hiện chúng ta cũng đang triển khai Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nếu phát hiện ra lãnh đạo của một số địa phương chỉ đạo nâng điểm cho con em mình vậy có nên đưa họ ra khỏi danh sách quy hoạch nhân sự cho khóa tới nếu họ nằm trong diện quy hoạch, thưa ông?

- Tôi nghĩ cơ quan quản lý công tác cán bộ họ hiểu biết rõ và cụ thể về vấn đề này. Không được đưa vào quy hoạch hay điều chuyển quy hoạch đối với những người không nêu gương, dùng ảnh hưởng quyền lực của mình tác động đến người khác để trục lợi. Rồi vi phạm về phẩm chất đạo đức, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu năng lực, không đủ uy tín thì cơ quan, tổ chức và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó sẽ xem xét bổ sung vào quy hoạch hay đưa ra khỏi quy hoạch. Vì quy hoạch có động, có mở, chứ không phải “bất di bất dịch”.

Trong quá trình rèn luyện, công tác, làm việc nếu anh có phấn đấu tốt thì mới để trong quy hoạch và bổ nhiệm. Còn quá trình được quy hoạch mà vi phạm về đạo đức, phẩm chất, năng lực, trình độ, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu sự tin tưởng của tập thể thì những người đó cần phải đưa ra khỏi quy hoạch.

Còn việc xử lý trách nhiệm như thế nào thì khi kết thúc điều tra, ai đưa hối lộ, ai dùng ảnh hưởng lúc đó sẽ có kiến nghị xử lý. Và lúc đó chúng ta cũng chờ xem cách xử lý của tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị mà những người đó đang công tác như thế nào. Tôi nghĩ rằng với quyết tâm chống tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta hiện nay thì bất cứ ai, ở cương vị nào, dù giữ chức vụ lớn hay nhỏ khi vi phạm kỷ luật, bị mất uy tín thì tổ chức Đảng cần có hình thức xử lý thích đáng.

Hiện không công khai cụ thể tên các học sinh được nâng điểm, nhưng theo ông có có nên “bêu tên” phụ huynh có con được nâng điểm?

- Muốn nêu tên thì người đó phải có sai phạm, mà sai phạm hay không thì cơ quan điều tra cần làm rõ, vì có người nói rằng: “tôi không biết việc nâng điểm cho con tôi là ai làm chứ tôi không có làm”. Do đó hành vi đưa hối lộ hay dùng quyền lực, gây ảnh hưởng thì tôi nghĩ cơ quan điều tra cần làm rõ. Những người dùng quyền lực để tác động, hay đưa hối lộ sẽ phải bị công khai danh tính, nếu đưa hối lộ phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu dùng quyền lực, ảnh hưởng để tác động nâng điểm cho con thì bị xử lý về mặt Đảng, hành chính. Chúng ta không có gì mà phải dấu giếm. Công khai minh bạch chuyện này sẽ tỏ rõ quyết tâm chống tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Trân trọng cảm ơn ông!

Không được đưa vào quy hoạch hay điều chuyển quy hoạch đối với những người không nêu gương, dùng ảnh hưởng quyền lực của mình tác động đến người khác để trục lợi. Rồi vi phạm về phẩm chất đạo đức, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu năng lực, không đủ uy tín thì cơ quan tổ chức và người đứng đầu cơ quan tổ chức, đơn vị đó sẽ xem xét bổ sung vào quy hoạch hay đưa ra khỏi quy hoạch. Vì quy hoạch có động, có mở, chứ không phải “bất di bất dịch”

H.Vũ (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới