Hàn - Triều khảo sát bổ sung sau lễ động thổ dự án kết nối đường sắt, đường bộ

08:00:29 27/12/2018 | Quốc tế
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đang lập kế hoạch khảo sát chi tiết bổ sung sau lễ khởi công kết nối và hiện đại hóa đường sắt, đường bộ liên Triều diễn ra trước đó cùng ngày.

Theo đó, hai miền sẽ chưa bắt tay vào thi công ngay sau lễ khởi công mà sẽ tiếp tục chuẩn bị công tác thi công chính thức, như tiến hành khảo sát chi tiết bổ sung làm cơ sở để lập kế hoạch cơ bản, thiết kế. Hai bên sẽ tiếp tục thảo luận nội dung cụ thể về mức độ hiện đại hóa đường sắt, đường bộ, lộ trình và phương thức thực hiện dự án.

Hoài An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới