Trung Quốc công bố kế hoạch tái cơ cấu chính phủ

Thứ ba, 13/03/2018 18:53:36 | Quốc tế
Hôm 13/3, phiên họp toàn thể lần thứ 4 kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13 đã tiến hành thảo luận kế hoạch cải cách bộ máy chính phủ của nước này.

Theo kế hoạch được đưa ra, bộ máy chính phủ của Trung Quốc (Quốc vụ viện) sẽ bao gồm 26 Bộ và Ủy ban, giảm 8 cơ quan ngang Bộ và 7 cơ quan dưới Bộ so với trước đây. 

Các Bộ mới được thành lập bao gồm Bộ Tài nguyên tự nhiên, Bộ Môi trường sinh thái, Bộ Nông nghiệp - Nông thôn, Bộ Văn hóa - Du lịch (trên cơ sở sáp nhập Bộ Văn hóa và Bộ Du lịch), Bộ các vấn đề Cựu chiến binh và Bộ Tình trạng khẩn cấp.

Ngoài ra, kế hoạch cải cách bộ máy chính phủ lần này cũng hợp nhất chức năng của nhiều cơ quan nhằm giảm thiểu tình trạng chồng chéo chức năng của nhiều cơ quan.

Bùi Loan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới