Một số quy định cần cân nhắc, xem xét

10:01:31 18/05/2018 | Quy định mới
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức lại, thu hồi giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân (QTDND).

Dự thảo nghiêm cấm QTDND cất giấu, tẩu tán tài sản trong quá trình tổ chức lại. Tuy nhiên theo đánh giá của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), vẫn còn một số quy định chưa đảm bảo, cần được cân nhắc. 

VCCI cho rằng, Dự thảo này hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi về việc tổ chức lại, thu hồi, thanh lý tài sản của QTDND vì vậy các quy định cần rõ ràng, cụ thể để đảm bảo có thể thi hành được ngay khi ban hành. Tuy nhiên, rà soát Dự thảo cho thấy về cơ bản các quy định hiện nay đáp ứng được yêu cầu này tuy nhiên vẫn còn một số quy định chưa đảm bảo, đề nghị cần cân nhắc, xem xét để hoàn thiện Dự thảo.

Theo VCCI, Dự thảo có nhiều quy định về thời hạn các chủ thể phải hoàn thành các bước thủ tục trong quá trình tổ chức lại, thanh lý tài sản, trong đó căn cứ để xác định thời hạn là ngày văn bản chấp thuận của NHNN có hiệu lực. 

Ví dụ trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày văn bản chấp thuận nguyên tắc tổ chức lại có hiệu lực, Hội đồng tổ chức lại hoàn thiện hồ sơ và gửi NHNN chi nhánh (Điểm b, Khoản 2 Điều 13). Hay trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày văn bản chấp thuận giải thể có hiệu lực thi hành, QTDND phải thành lập Hội đồng thanh lý và tiến hành thanh lý tài sản (Điểm a, Khoản 2, Điều 17).

Tuy nhiên Dự thảo lại không có bất kỳ quy định nào về thời điểm văn bản chấp thuận của NHNN có hiệu lực về thời điểm ký ban hành, thời điểm hội đồng, QTDND có văn bản, thời điểm được ghi trong văn bản chấp thuận? Đây là mốc thời gian quan trọng, liên quan đến nghĩa vụ của QTDND, do đó cần quy định rõ thời điểm này hoặc điều chỉnh quy định theo hướng thời hạn được tính từ thời điểm hội đồng, QTDND nhận được văn bản.

Bên cạnh đó, VCCI cũng có những kiến nghị về các khoản như Khoản 6, Điều 16; Khoản 4, Điều 13; Điểm C Khoản 2, Điều 17…     

H.Vũ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới