5 giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng

08:00:29 13/05/2019 | Tài chính
Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch hành động nhằm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.

Theo đó Bộ Tài chính đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gồm: Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế; Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ nút thắt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển; Tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án công nghiệp quy mô lớn, đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công trong năm 2019;Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển bứt phá thị trường trong nước, đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu; Phát triển mạnh mẽ du lịch, góp phần lan toả tới nhiều ngành sản xuất, dịch vụ thị trường phát triển.    

H.H.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới