Bộ Tài chính muốn giảm ít nhất 2 phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Thứ sáu, 27/04/2018 07:00:40 | Tài chính
Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất cơ cấu lại và đổi tên một số vụ, đồng thời giảm số lượng phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế từ 6 như hiện hành xuống còn tối đa 4 người. 

Đối với cơ quan thuế ở địa phương, Bộ Tài chính đề xuất giữ nguyên cơ cấu như hiện nay. 

Đối với tổ chức chi cục thuế trực thuộc cục thuế cấp tỉnh, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức, sắp xếp lại theo hướng thu gọn các chi cục có quy mô nhỏ để hình thành chi cục theo khu vực (không theo đơn vị hành chính).

T.Hằng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới