Nghiêm túc khắc phục những thiếu sót tại dự án đường ĐT 268

Thứ bảy, 03/02/2018 08:30:11 | Tiếng dân
Ngày 19/1, Báo Đại Đoàn Kết có bài “Bùng nhùng dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT 268” phản ánh việc Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên thiếu trách nhiệm trong giám sát, lựa chọn nhà thầu thi công không đủ năng lực, phải đi thuê đơn vị khác thi công nên đã dẫn đến Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT 268 tồn tại một số thiếu sót và và phải thu hồi hàng trăm triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

Nghiêm túc khắc phục những thiếu sót tại dự án đường ĐT 268

Đường ĐT 268.

Sau khi báo nêu, lãnh đạo Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên đã có hồi âm với Báo Đại Đoàn Kết. Lãnh đạo Ban QLDA đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và nghiêm túc khắc phục những thiếu sót và kiến nghị của cơ quan thanh tra. Chủ đầu tư đã tổ chức kiểm điểm những hạn chế tồn tại của dự án và trách nhiệm của cán bộ quản lý giám sát trong quá trình triển khai điều hành dự án. Nhà thầu thi công đã thực hiện nộp trả ngân sách số tiền thanh toán vượt theo kết luận thanh tra.

Ông Phạm Quang Anh- giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực tế, tại thời điểm trúng thầu, các nhà thầu thi công xây lắp gói thầu số 9 và số 16 có đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu của bên mời thầu và theo quy định của pháp luật. Quá trình thi công xây lắp các gói thầu này, nhà thầu là đơn vị trực tiếp quản lý thi công và làm các thủ tục nghiệm thu thanh toán đảm bảo đúng trình tự thủ tục và quản lý chất lượng.

Tuy nhiên, do khó khăn vướng mắc về mặt bằng và điều kiện thi công, đồng thời xét về thực tế thì trong những năm qua, do điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương còn gặp khó khăn nên nhiều doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng.

Lý giải về việc cơ quan thanh tra kết luận “Chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý chất lượng khảo sát xây dựng dự án còn chưa tốt, dẫn đến chi phí phát sinh”, ông Phạm Quang Anh thông tin: theo Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có qui định về chi phí dự phòng cho yếu tố phát sinh khi lập tổng mức đầu tư và tổng dự toán công trình từ 5-10% do đó cho thấy đối với các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thì yếu tố phát sinh khối lượng là không thể tránh khỏi. Mặt khác, đây là dự án lớn, địa hình địa chất phức tạp, vì thế trong quá trình triển khai thực hiện, Ban QLDA đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng công trình.

Tuy nhiên, việc khảo sát địa chất cũng chỉ xác định chính xác tuyệt đối tại vị trí khoan đào, các vị trí còn lại được xác định bằng phương pháp đánh giá nội suy. Đồng thời, từ khi khảo sát đến khi giải phóng mặt bằng thi công phải mất thời gian dài nên nhiều vị trí trong phạm vi mặt bằng thi công đã bị thay đổi địa hình, địa chất tự nhiên từ các hộ dân dọc tuyến, dẫn đến quá trình thi công bắt buộc phải có giải pháp kỹ thuật và điều chỉnh bổ sung để đảm bảo chất lượng công trình. Cùng với đó, đa số giá trị khối lượng bổ sung là công trình cống thủy lợi và hệ thống thoát nước theo đề nghị của địa phương để phù hợp với điều kiện sản xuất của nhân dân. Các nội dung phát sinh đều được thiết kế, thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy trình và quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Về việc, cơ quan thanh tra kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước hơn 125 triệu đồng, ông Phạm Quang Anh cho hay, số tiền này thu hồi nộp ngân sách là do sau khi công trình được nghiệm thu hết bảo hành, do chậm công tác duyệt quyết toán chủ đầu tư đã thanh toán hết vốn theo khối lượng thanh toán và kế hoạch vốn được giao. Sau khi thẩm định quyết toán, Sở Tài chính đã phê duyệt quyết toán giảm so với giá trị đã thanh toán. Phần chênh lệch giảm này, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu thực hiện nộp trả ngân sách trước thời điểm thanh tra, tuy nhiên nhà thầu chưa thực hiện và thanh tra tiếp tục kiến nghị thu hồi phần giá trị này. Sở Tài chính đã thực hiện thẩm định lại quyết toán vốn gói thầu số 9 và gói thầu số 16 và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh từ ngày 10/1/2018. Vừa qua, đoàn thanh tra đã đi thực địa công trình, qua kiểm tra và quan sát thấy chất lượng công trình đến thời điểm này vẫn ổn định, đáp ứng yêu cầu sử dụng. 

   Đức Sơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới