Nhiều công chức lãnh đạo, quản lý thiếu tiêu chuẩn

Thứ năm, 26/10/2017 08:05:00 | Điều tra
Kiểm tra trực tiếp 192 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý tại tỉnh Ninh Thuận (giai đoạn từ 1/1/2014 đến 31/5/2017), Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện có 53 trường hợp bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ một hoặc một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học.
Thanh tra Bộ Nội vụ vừa tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức tại tỉnh Ninh Thuận và phát hiện hàng loạt sai phạm tại địa phương này.
 
Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, công tác quản lý biên chế công chức được UBND tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, UBND tỉnh Ninh Thuận còn giao chỉ tiêu hợp đồng lao động cho các cơ quan, đơn vị và số lượng tinh giản biên chế công chức tính đến hết năm 2017 chưa bảo đảm tỷ lệ theo kế hoạch đã đề ra.
 
Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện, trong quá trình tổ chức thi tuyển công chức năm 2015 do UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức còn nhiều vi phạm.
 
Cụ thể, Hội đồng thi tuyển công chức được thành lập trước thời điểm hết thời hạn nhận hồ sơ. Một số thành viên các ban giúp việc cho Hội đồng không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Hội đồng thi tuyển công chức ban hành thông báo tuyển dụng công chức và quyết định thành lập Ban giám sát kỳ thi tuyển công chức là không đúng thẩm quyền, thậm chí, không xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau đối với các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ khác nhau. Hội đồng thi tuyển công chức ban hành thông báo kết quả thi tuyển công chức là không đúng thẩm quyền.
 
Ngoài ra, một số trường hợp trúng tuyển và phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định nhưng trong quyết định tuyển dụng không ghi rõ việc tập sự của người trúng tuyển.
 
Từ năm 2014 đến năm 2016, UBND tỉnh Ninh Thuận thực hiện tiếp nhận 13 công chức không qua thi và xét chuyển 4 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên theo thẩm quyền, nhưng quá trình thực hiện Hội đồng sát hạch năm 2014, năm 2015 không đảm bảo thành phần theo quy định, một số hồ sơ công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.
 
Thanh tra Bộ Nội vụ kiểm tra trực tiếp 192 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý tại tỉnh Ninh Thuận phát hiện có 53 trường hợp bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ một hoặc một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học.
 
Một số trình tự bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không đảm bảo thời gian theo quy định… 
 
Trên cơ sở phát hiện các sai phạm, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức. Đồng thời, chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng đế có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng. 
 
UBND tỉnh Ninh Thuận cần chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những sai phạm và có hình thức xử lý phù hợp.
 
Đức Sơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới