Nhiều vi phạm tại Bệnh viện Mắt Trung ương

Thứ năm, 26/04/2018 09:00:50 | Tiếng dân
Vào cuộc thanh tra toàn diện tại Bệnh viện Mắt Trung ương, Thanh tra Bộ Y tế phát hiện hàng loạt vi phạm, thiếu sót tại đây. Theo Kết luận của Thanh tra Bộ Y tế, trong việc thực hiện quy chế, Bệnh viện Mắt Trung ương có một số bệnh án được kiểm tra chữ viết không rõ ràng, khó đọc. Hồ sơ bệnh án lưu trữ chưa đảm bảo đầy đủ các chữ ký trên bệnh án theo quy định.

Nhiều vi phạm tại Bệnh viện Mắt Trung ương

Một khu vực của Bệnh Viện mắt Trung ương.

Mặt khác, sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại chưa ghi rõ họ tên người giao và người nhận. Còn thiếu bảng hướng dẫn cách phân loại và thu gom chất thải y tế treo tại nơi phát sinh rác thải. Diện tích nhà chứa chất thải hẹp. Những giờ cao điểm chất thải đầy tràn ra ngoài, bệnh viện phải sử dụng thêm thùng chứa.

Về công tác xã hội hóa y tế, một số nội dung trong đề án xã hội hóa chưa cụ thể. Đề án của hai hệ thống máy Laser Excimer chưa thể hiện chi tiết cấu hình, tính năng kỹ thuật của hệ thống máy. Phần trách nhiệm của mỗi bên và phần chi phí chung chưa đề cập đến chi phí bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy trong quá trình hoạt động, chưa tính toán số ca thực hiện cho đến khi tài sản hết khấu hao.

Trong lĩnh vực hợp đồng liên doanh, liên kết giữa Bệnh viện Mắt Trung ương và Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật thuộc đề án máy CT-Scanner có nội dung không phù hợp với các quy định của nhà nước tromg lĩnh vực y tế. Đề án liên doanh, liên kết chưa xây dựng được các yếu tố cấu thành đơn giá.

Kết luận Thanh tra cũng chỉ rõ, Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã ký chỉ thỏa thuận nguyên tắc căn cứ theo mẫu hợp đồng ban hành theo Thông tư liên tịch số 41/2016/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện BHYT, chưa thỏa thuận chi tiết, cụ thể các nội dung phù hợp với bệnh viện để giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh BHYT như tạm ứng kinh phí, giám định BHYT, từ chối thanh toán, thanh toán các dịch vụ kỹ thuật khi chưa có quy định rõ về quy trình và điều kiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Cơ quan bảo hiểm và bệnh viện chưa tuân thủ đúng quy định về số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng và thời gian tạm ứng khám chữa bệnh BHYT theo quy định…Việc tổ chức khám chữa bệnh theo quy trình tại khoa khám bệnh nhưng chưa thực hiện cấp số tự động. Bệnh nhân hoặc người nhà người bệnh xếp hàng chờ đến lượt để đăng ký, cấp sổ khám bệnh tại khoa khám bệnh gây khó khăn cho người bệnh.

Bệnh viện ban hành quyết định số 932/QĐ-BVMTW ngày 16/10/2012 về bảng giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại Bệnh viện Mắt Trung ương và Quyết định số 1021/QĐ-BVMTW ngày 22/10/2015 về việc điều chỉnh giá viện phí. Theo đó phê duyệt mức thu bệnh nhân khám chữa bệnh yêu cầu tại các khoa khác bao gồm mức giá thanh toán cho người bệnh BHYT theo Quyết định số 3597/QĐ-BYT, giá thu thêm cho bệnh nhân không có thẻ BHYT và giá thu đối với người bệnh khám chữa bệnh theo yêu cầu. Bệnh viện tự quyết định giá thu thêm của bệnh nhân không có thẻ BHYT là không đúng quy định.

Thanh tra công tác đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế, thiết bị y tế tại Bệnh viện Mắt Trung ương, Cơ quan thanh tra phát hiện, biên bản mở thầu trong đấu thầu thuốc chưa làm đúng mẫu của Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT quy định về báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. Đồng thời, một số biên bản mở thầu mua trang thiết bị y tế và biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính gói thầu mua vật tư y tế bổ sung năm 2016 chưa ghi thông tin có hay không thư giảm giá và thời gian thực hiện hợp đồng. Mặt khác, thứ tự mở thầu mua trang thiết bị y tế và mở thầu trong đấu thầu thuốc chưa tiến hành theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Ngoài ra, việc rà soát chưa đầy đủ thông tin của thuốc trúng thầu thuốc Kaliclorid 10% với tài liệu trong hồ sơ dự thầu. Một số gói thầu, hồ sơ mời thầu mua trang thiết bị y tế quy định mức bảo đảm dự thầu 1,5% theo trị giá chào thầu và mức bảo đảm thực hiện hợp đồng 1,5%  là chưa đúng quy định.

Theo Thanh tra Bộ Y tế, tại gói thầu mua bổ sung vật tư y tế năm 2016 thì biên bản họp ngày 23/3/2016 của Hội đồng khoa học kỹ thuật đã có chữ ký của các thành viên nhưng chưa ghi rõ họ tên. Một số tài liệu trong báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu số 01, 02, 05 mua hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2016 chưa ghi rõ ngày tháng, các tài liệu đánh giá.

Về thu chi tài chính tại Bệnh viện Mắt, thanh tra Bộ Y tế cho rằng, bệnh viện thực hiện công khai bảng giá dịch vụ y tế chưa đầy đủ theo quy định. Đồng thời, chưa xuất trình văn bản về cơ cấu các chi phí để tính giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu đã được áp dụng tại bệnh viện. Bệnh viện thực hiện bảng kê chi phí khám, chữa bệnh nhưng chưa theo mẫu quy định của Bộ Y tế. Quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện ban hành năm 2014, hằng năm chưa được điều chỉnh cho phù hợp với chính sách pháp luật và tình hình thực tế tại bệnh viện. Bệnh viện chưa trích lập quỹ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định...

Đức Sơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới