Ra khỏi 'bầu sữa' ngân sách

Thứ tư, 03/01/2018 07:30:00 | Tiếng dân
Đổi mới, xã hội hoá, sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Ý thức được nhiệm vụ này, nhiều tỉnh đã vào cuộc chủ động sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp để các đơn vị này dứt dần khỏi “bầu sữa” ngân sách.

“Ăn bám” ngân sách

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, hiện cả nước có 57.995 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó trung ương là 1.206 đơn vị, địa phương là 56.789. Tổng số biên chế là gần 2,45 triệu (trong đó 2 ngành y tế và giáo dục chiếm gần 70% số biên chế). Khối đơn vị sự nghiệp chiếm tới 38% tổng quỹ lương ngân sách.

Số lượng nhiều như vậy, nhưng chỉ 123 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; 1.934 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên; 12.968 đơn vị đảm bảo một phần chi thường xuyên; 42.146 đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo hoàn toàn hoạt động.

Theo Phó Thủ tướng, hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập của Việt Nam có quá trình lịch sử phát triển, đóng góp lớn đối với sự nghiệp phát triển đất nước, đảm bảo an sinh xã hội. Nhưng điểm tồn tại rất lớn là hệ thống đơn vị sự nghiệp hoạt động gắn với hệ thống hành chính, doanh nghiệp, đoàn thể. “Nhiều nơi vận hành không khác gì thời bao cấp. Tâm lý bao cấp, trông chờ ngân sách nhà nước vẫn phổ biến”- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Phó Thủ tướng đề cập đến thời điểm trước năm 2015, khi các địa phương được phân cấp quản lý biên chế trong các đơn vị sự nghiệp, đã làm tăng số lượng đơn vị và nhân sự lên rất nhiều. “Tình trạng tham ô, lãng phí trong các đơn vị sự nghiệp công không phải là ít. Do đó, sau này chúng tôi mới yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm toán trong các bệnh viện, trường học cũng phải làm không khác gì so với doanh nghiệp”.

Chủ động sắp xếp

Từ năm 2016 đến nay Lào Cai đã sáp nhập được 88 đầu mối trực thuộc các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc cấp tỉnh, huyện, thành phố, trong đó có 11 đầu mối trực thuộc cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể, cơ bản hoàn thành việc giải thể các phòng y tế, chuyển chức năng quản lý nhà nước đơn vị này về văn phòng HĐND và UBND huyện, cơ cấu, sắp xếp lại các đơn vị chuyên môn ngành nông nghiệp, ngành văn hóa, thể thao, ngành giáo dục cũng có sự đổi mới trong việc dồn, sáp nhập trường, lớp. Việc thực hiện “nhất thể hóa” chức danh lãnh đạo ở một số cơ quan, đơn vị cũng được đẩy mạnh. Hiệu quả từ sự sáp nhập này theo Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong đó là tiết kiệm được khoảng 70 tỷ đồng.

Tại Hà Nội công cuộc sáp nhập sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập làm tương đối bài bản. Hiện Hà Nội đã hoàn thành kiện toàn, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, Hà Nội thực hiện quyết liệt việc kiện toàn, tổ chức lại số lượng lớn các đơn vị sự nghiệp; đã sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp huyện được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực và phù hợp với thực tiễn, tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện Đề án sắp xếp tổ chức, sắp xếp các đơn vị doanh nghiệp công ích. Thành phố đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở, các phòng ban, thuộc UBND các quận, huyện, thị xã; sắp xếp 70 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 41 Ban Quản lý dự án (giảm 41,4%); hoàn thành việc tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, Quỹ Phát triển đất thành phố, Quỹ Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở TNMT; hoàn thành xong việc sắp xếp các đơn vi sư nghiệp cấp huyện.

“Đây là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy lớn nhất từ trước đến nay, Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên triển khai quyết liệt và thành công, được Trung ương và dư luận đánh giá rất cao”- Phó Giám đốc Sở Nội vụ  Nguyễn Đình Hoa cho biết.

Cùng đó, Hà Nội đã sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực và phù hợp với thực tiễn từ 607 đơn vị xuống giảm còn 376 đơn vị (giảm 231 đơn vị); quyết định thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất quận, huyện, thị xã trên cơ sở sáp nhập Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và Chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất. 

Việp sáp nhập các đơn vị sự nghiệp tại Hà Nội và một số tình thành khác không chỉ giảm chi thường xuyên cho ngân sách, mà còn giúp thu lại cho Nhà nước hàng ngàn ha đất từ hàng trăm đơn vị để đem đấu giá. Tuy nhiên, điều thu lại nhiều nhất theo nhiều chuyên gia chính là đổi mới tư duy: Phải sáp nhập, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, để các đơn vị này từng bước “ra ở riêng”, không thể mãi là gánh nặng cho ngân sách.

Nguyên Khánh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới