Sở LĐTB&XH Lạng Sơn: Coi nhẹ công tác thanh tra

Thứ ba, 07/11/2017 09:05:00 | Điều tra
Vào cuộc kiểm tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Lạng Sơn, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn phát hiện hàng loạt hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về Thanh tra, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng tại sở này.
Theo kết luận thanh tra, công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch thanh tra tại sở LĐ-TB&XH Lạng Sơn chưa thực hiện đầy đủ theo quy định dẫn đến kế hoạch thanh tra hàng năm phải có sự điều chỉnh. Bên cạnh đó, kế hoạch thanh tra chưa đề cập về nhiệm vụ thanh tra đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của giám đốc Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN và trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, tham mưu giải quyết đơn thư.
 
Mặt khác, Sở LĐTB&XH Lạng Sơn cũng chưa thực hiện đầy đủ, đúng quy định về trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra. Điển hình như, có quyết định thanh tra chưa nêu đầy đủ căn cứ để tiến hành thanh tra. Việc xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra của đoàn thanh tra chưa đảm bảo quy định. Có 2 trưởng đoàn thanh tra không xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra trình giám đốc Sở phê duyệt. Thậm chí, có 2 đoàn thanh tra không có văn bản thông báo kết thúc thanh tra trực tiếp. Năm 2015 và năm 2016 các đoàn thanh tra không có quyết định về cử giám sát hoạt động đoàn thanh tra theo quy định…
 
Thanh tra tỉnh Lạng Sơn cũng cho rằng, chất lượng của các đoàn thanh tra tại Sở LĐTB&XH Lạng Sơn còn chưa đáp ứng yêu cầu. Cụ thể, các cuộc thanh tra chưa thu thập đầy đủ tài liệu trong quá trình thanh tra để làm cơ sở kiểm chứng đối với những đánh giá, kết luận qua thanh tra. Một số cuộc thanh tra không có biên bản thông báo kết quả thanh tra để đối tượng thanh tra có ý kiến giải trình trước khi xây dựng báo cáo kết quả thanh tra. Báo cáo kết quả thanh tra chưa làm rõ được các yêu cầu của quyết định thanh tra, phần kết quả thanh tra đối với các nội dung theo quyết định thanh tra, chỉ nêu được số liệu, chưa có đánh giá.
 
Ngoài ra, công tác xử lý, giải quyết đơn thư của Sở LĐTB&XH Lạng Sơn cũng còn nhiều hạn chế. Một số đơn thư khi xử lý chưa đảm bảo thời gian theo quy định, sổ tiếp nhận, xử lý đơn thư ghi chép chưa đầy đủ, thậm chí ghi nhầm tên, họ người tiếp công dân và công dân ...
 
Kiểm tra tại Văn phòng Sở LĐTB&XH Lạng Sơn cho thấy, một số khoản chi chưa đảm bảo đúng và đầy đủ trình tự, thủ tục, hóa đơn bán hàng không ký tên người mua hàng. Hợp đồng dịch vụ ký sau khi diễn ra hội nghị. Chứng từ thanh toán tiền xăng dầu hóa đơn không có chữ ký người mua hàng. Một số khoản thanh toán vượt định mức và không có trong Quy chế chi tiêu nội bộ.
 
Thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, công khai, minh bạch tại Sở LĐTB&XH Lạng Sơn, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn phát hiện, kế hoạch thanh tra hàng năm của sở này chưa xây dựng cuộc thanh tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Qua kiểm tra 26 bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 của Sở cho thấy, 20/26 bản kê khai không kê khai đầy đủ nội dung theo mẫu quy định.
 
Về công tác bổ nhiệm cán bộ, qua kiểm tra 11 hồ sơ bổ nhiệm cho thấy, hồ sơ bổ nhiệm không có văn bản ý kiến của cấp ủy về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm mà chỉ ghi ở sổ họp cấp ủy. Một số trường hợp được bổ nhiệm chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 23-3-2009 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố Lạng Sơn. Trong đó, có 8 trường hợp thiếu trình độ trung cấp lý luận chính trị.
 
Về hướng xử lý, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lạng Sơn thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng gồm. Xây dựng đầy đủ các kế hoạch liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; Tuân thủ các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trên cơ sở bám sát định hướng, hướng dẫn của Thanh tra tỉnh và điều kiện thực tế của cơ quan; Chỉ đạo đối với tổ chức Thanh tra Sở trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; Chỉ đạo các Đoàn thanh tra thực hiện đúng trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra theo quy định.
 
Đức Sơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới