Sóc Trăng: Nhiều vi phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ

Thứ sáu, 28/07/2017 08:25:00 | Chúng tôi lên tiếng
Thanh tra Bộ Nội vụ vừa vào cuộc thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch công chức và việc ký hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Sóc Trăng giai đoạn từ 1/1/2014 đến 28/2/2017 đã phát hiện nhiều sai phạm tại địa phương này.

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện giao và sử dụng biên chế công chức trong chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao. Tỉnh này cũng đã xây dựng Đề án tinh giản biên chế và đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 26 trường hợp.

Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, có 19 cơ quan, đơn vị còn ký 137 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Một số cơ quan, đơn vị sử dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thực hiện công việc như kế toán... là không đúng quy định.

Trong công tác tuyển dụng công chức, tỉnh Sóc Trăng cũng để xảy ra nhiều thiếu sót. Thanh tra Bộ Nội vụ khẳng định, thời điểm thành lập Hội đồng tuyển dụng kỳ thi tuyển năm 2014 trước khi hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển, thành phần Hội đồng tuyển dụng không đúng quy định (có 2 Phó Chủ tịch Hội đồng).

Đồng thời, còn sai sót trong việc chấm và cộng điểm một số bài thi môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ.

Tỉnh Sóc Trăng cũng chưa có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ về các trường hợp là viên chức được xét tuyển thành công chức không qua thi.

Trong giai đoạn thanh tra, có 5 trường hợp được tuyển dụng không qua thi do Giám đốc Sở hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

Đồng thời, không thực hiện trình tự xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện đối với 4 trường hợp được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã Vĩnh Châu.

Trong giai đoạn thanh tra đã tuyển dụng không đúng quy định đối với 2 trường hợp áp dụng chính sách đãi ngộ đối với cán bộ nguồn Đề án đào tạo cán bộ sau đại học giai đoạn 2006 - 2015 tỉnh Sóc Trăng.

Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại Sóc Trăng, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện có 108/550 hồ sơ khi bổ nhiệm không đáp ứng một hoặc một số tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, kê khai tài sản, thu nhập. Một số hồ sơ không thể hiện đầy đủ trình tự bổ nhiệm bằng văn bản.

Đáng chú ý, Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng vượt 1 Phó Chánh Văn phòng so với quy định. Phòng Kinh tế - Vật liệu xây dựng thuộc Sở Xây dựng và Phòng Quản lý và Công sản thuộc Sở Tài chính vượt 1 Phó Trưởng phòng/1 đơn vị so với Đề án vị trí việc làm.

“Còn 14/68 hồ sơ công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp sở và 28/482 hồ sơ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thiếu một hoặc một số tiêu chuẩn của ngạch hiện giữ về chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước, nghiệp vụ chuyên ngành, tin học, ngoại ngữ…” - Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ rõ.

Từ các sai phạm trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo thực hiện tổ chức kiểm điểm xác định trách nhiệm, xử lý theo quy định đối với các cơ quan, tập thể, cá nhân để xảy ra những vi phạm.

Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo và số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch công chức.

Đồng thời, thực hiện thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch theo đúng thẩm quyền đối với 5 trường hợp viên chức được tuyển dụng công chức không qua thi. Báo cáo Bộ Nội vụ về các trường hợp là viên chức đã được tuyển dụng công chức không qua thi.     

    Đức Sơn - Bình Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới