Về yêu cầu cung cấp thông tin

Thứ sáu, 16/01/2015 16:51:05 | Tiếng dân
Hỏi: - Doanh nghiệp của chúng tôi nhận được văn bản từ một phóng viên trang tin điện tử qua email, không có dấu của cơ quan chủ quản yêu cầu cung cấp thông tin về đối tác của mình. Vậy chúng tôi có bắt buộc phải thoả mãn yêu cầu của phóng viên hay không? Trần Hoàng (TP Hồ Chí Minh)
Trả lời:   

Xung quanh việc cung cấp thông tin cho báo chí, Luật Báo chí quy định: "Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các tổ chức có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí, giúp cho báo chí thông tin chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin” (Khoản 1, Điều 7). Với các nhà báo, Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26-4-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, tại Khoản 1, Điều 8 quy định về Quyền hạn của nhà báo: "Được đến các cơ quan, tổ chức, thư viện, bảo tàng, triển lãm để thu thập thông tin, tra cứu tài liệu, làm nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan nhà nước không được từ chối cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi quy định trong Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước”.

Như vậy mọi tổ chức cũng như doanh nghiệp có nghĩa vụ cung cấp thông tin và phải chịu trách nhiệm trước thông tin cung cấp theo quy định của pháp luật. Tổ chức, doanh nghiệp có quyền yêu cầu phóng viên xuất trình thẻ nhà báo, hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí để xác định tư cách của phóng viên, yêu cầu của cơ quan báo chí, tránh trường hợp cá nhân giả danh báo chí, giả danh nhà báo gây hậu quả không tốt cho doanh nghiệp, cho xã hội, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của báo chí.

Trường hợp của bạn, nếu chỉ nhận được văn bản yêu cầu trên email xưng danh của một cá nhân phóng viên nào đó, không có dấu của cơ quan chủ quản, đặc biệt lại yêu cầu cung cấp thông tin về đối tác của mình không thể coi là một tác nghiệp, một yêu cầu hợp lệ. Theo quy định, doanh nghiệp của bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin như nói trên.

BBĐ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới