Bắc Kạn phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ ba, 24/04/2018 10:00:20 | Tiếng nói cơ sở
Theo ông Hoàng Văn Giáp, Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt nông thôn mới trong toàn tỉnh lên 17 xã.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Bắc Kạn tập trung rà soát, điều chỉnh lại đề án, quy hoạch cho phù hợp, sát với tình hình thực tế; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư. 

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát hiện và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình; chú trọng phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới, nâng cao đời sống cho nhân dân; huy động xã hội hóa các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới…     

Minh Tấn 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới