Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Hàm Đức, tỉnh Bình Thuận

Thứ sáu, 12/10/2018 15:31:33 | Tiếng nói cơ sở
Sáng nay, 12/10, tại UBND xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hàm Đức đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Hàm Đức, tỉnh Bình Thuận

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Đây là đơn vị đầu tiên được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc chọn tổ chức đại hội điểm, theo kế hoạch chủ trương của Ban thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, nhằm rút kinh nghiệm và tiến tới đại hội MTTQ Việt Nam thành công trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận.

Đại hội với sự tham dự của lãnh đạo MTTQ tỉnh, huyện, xã, nhân dân xã Hàm Đức và các xã lân cận tích cực hưởng ứng đại hội, bằng những hành động thi đua thiết thực.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hàm Đức đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt được kết quả tốt; Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng ngày kỷ niệm, ngày lễ, Tết và các sự kiện lớn diễn ra trong nước, tỉnh và huyện Hàm Thuận Bắc.

Các phong trào đã góp phần tích cực vào sự đổi mới của quê hương, từ đó tình hình chính trị an ninh được ổn định, giữ vững quốc phòng, tinh thần đoàn kết của nhân dân được gắn chặt, đời sống nhân dân no ấm, nông thôn Hàm Đức luôn đổi mới từng ngày. 

Thông qua các nguồn vốn và dự án đã tạo điều kiện cho 1.684 hộ vay vốn với số tiền 36.564 triệu đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh, nhằm xóa đói giảm nghèo, đóng góp 6,988 tỷ đồng, làm mới 25.281 mét đường bê tông, lắp đặt 12 camera an ninh, nhân dân trong xã đóng góp 726,1 triệu quỹ thôn xóm...

Phát huy kết quả đạt được, đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hàm Đức đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động cụ thể trong nhiệm kỳ 2019-2024 với nội dung tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường cuủng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. 

Đại hội đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới. 100% thôn triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tổ chức tốt “ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, vận động nhân dân thực hiện có kết quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng hàng năm.

Lý Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới