Đồng thuận, đoàn kết tạo bước đột phá

07:30:11 17/07/2019 | Tiếng nói cơ sở
Sơn La là tỉnh miền núi, địa hình hiểm trở, đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm tới 83,51%. Với xuất phát điểm thấp, dân trí chưa cao, nhưng nhờ đổi mới phương thức vận động, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có nhiều bước đột phá.

Đồng thuận, đoàn kết tạo bước đột phá

Bà Hoàng Thị Lương Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bắc Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết các dân tộc, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Trong đó, một trong những điểm nhấn nổi bật đó là đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân; thực hiện nề nếp nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe ý kiến của nhân dân”, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh định kỳ ít nhất 3 tháng một lần và đột xuất đến cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Những nỗ lực đó khiến cho các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Những băn khoăn, bức xúc của đồng bào, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số được phản ánh kịp thời đến các cấp ủy Đảng, chính quyền để giải quyết kịp thời.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện gắn với phong trào “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” được Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp nguồn lực, hiến đất, hiến công xây dựng cơ sở hạ tầng để xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu. Đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh có 26/188 xã được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhằm kêu gọi, khơi dậy những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp chung tay giúp đỡ người nghèo. 5 năm qua, toàn tỉnh đã vận động Quỹ Vì người nghèo được 51.477.200.000 đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.317 căn nhà Đại đoàn kết, xây dựng nhiều công trình phúc lợi, giúp đỡ hàng triệu gia đình phát triển sản xuất, khám, chữa bệnh và giúp đỡ học sinh nghèo; kịp thời kêu gọi, vận động, giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ gây ra. Tổng số tiền vận động cứu trợ được 128.731.500.000 đồng.

Công tác giám sát và phản biện xã hội đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đẩy mạnh, trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên. Nhiệm kỳ 2014 - 2019, toàn tỉnh đã tổ chức được 68 Đoàn giám sát ở 22 nội dung. Việc giám sát và phản biện xã hội đã tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ trong xây dựng pháp luật, các chính sách, chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm tính phù hợp, khả thi. Việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động.

Ủy ban MTTQ các cấp cũng hướng dẫn, xây dựng và duy trì hoạt động của 3.230 mô hình tự quản về “Vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy”. Các tổ tự quản đều chú trọng, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, thuyết phục và tổ chức phát động thi đua cho nhân dân. Toàn tỉnh đã cảm hóa, giáo dục người sau cai nghiện không tái nghiện được 1.919 người; 963 khu dân cư không phát sinh người nghiện mới...

* Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 phấn đấu: 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh có kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành chức năng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Hằng năm, triển khai thực hiện tốt việc vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 3% trở lên...

Tuệ Phương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới