Hà Nam: Chỉ đạo điểm tổ chức Đại hội MTTQ tại cấp xã, cấp huyện

Thứ sáu, 12/10/2018 07:00:57 | Tiếng nói cơ sở
Đến thời điểm này việc triển khai kế hoạch chỉ đạo điểm tổ chức Đại hội MTTQ tại cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã thực hiện rất nghiêm túc. Đảng đoàn MTTQ tỉnh Hà Nam đã thống nhất chọn MTTQ xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng và MTTQ huyện Bình Lục là đơn vị chỉ đạo Đại hội điểm.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể hướng dẫn đơn vị điểm chuẩn bị các nội dung như xây dựng dự thảo đề cương văn kiện đại hội, công tác tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến đóng góp sửa đổi bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; chuẩn bị nhân sự  ủy viên ủy ban và cán bộ chủ chốt đảm bảo tính liên hiệp, chất lượng và theo đúng quy định.  

 Vũ Mạnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới