Hiệu quả từ mô hình '5 quản, 3 phòng, 3 bảo vệ'

Thứ hai, 25/12/2017 09:30:01 | Tiếng nói cơ sở
Hưởng ứng thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tiêu biểu có mô hình “5 quản, 3 phòng, 3 bảo vệ” trong Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc được triển khai thực hiện với nhiều cách làm hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ngay từ cộng đồng dân cư.

Hiệu quả từ mô hình 5 quản, 3 phòng, 3 bảo vệ

Chùa Biện Sơn phối hợp với lực lượng công an trong thực hiện mô hình “5 quản, 3 phòng, 3 bảo vệ”.

Ông Vũ Văn Bằng - Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, thời gian qua đồng bào các tôn giáo đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các phong trào của các tôn giáo trong đó có Phật giáo phát động giữ vững an ninh chính trị ở các vùng đồng bào có đạo. Kịp thời đấu tranh ngăn chặn những hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo có những hành vi vi phạm pháp luật, vận động đồng bào sống “tốt đời, đẹp đạo”. 

Đặc biệt việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đồng hành cùng dân tộc góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước, đồng bào các tôn giáo trong tỉnh đã đồng tình cao và tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện tốt. Trong đó, hưởng ứng thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” có mô hình “5 quản, 3 phòng, 3 bảo vệ” về an ninh trật tự, là một mô hình tiêu biểu trong Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc, được xây dựng, làm mô hình điểm từ năm 2013 tại chùa Biện Sơn, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc để nhân rộng ra toàn tỉnh.

Theo đó, mô hình “5 quản, 3 phòng, 3 bảo vệ” (Quản lý giờ giấc, sinh hoạt, quan hệ, kinh tế, làm việc hoặc học tập. Phòng ngừa tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội. Bảo vệ an toàn các hoạt động Phật sự, an toàn tài sản các cơ sở thờ tự và an toàn tính mạng, tài sản mỗi Phật tử) trong Phật giáo, góp phần giữ gìn sự trang nghiêm của GHPG Việt Nam. 

Thông qua việc thực hiện mô hình này quan hệ của các tăng ni Phật tử  với nhân dân được giữ vững. Không để xảy ra mất đoàn kết trong nội bộ. Quản lý quỹ, tiền công đức và tài sản ở các cơ sở thờ tự đảm bảo. Thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà chùa, quản lý hoạt động của các tu sỹ… 

Trong nhà chùa và các cơ sở tín ngưỡng không có tình trạng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng ni, Phật tử không có các hoạt động liên quan đến ma túy. Hoạt động Phật sự, tài sản trong các cơ sở thờ tự, tính mạng và tài sản của tăng ni, Phật tử được bảo vệ an toàn.

Đại đức Thích Thanh Lâm - phó ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ: Phật giáo Vĩnh Phúc luôn xác định trách nhiệm trong công tác giữ gìn ANTT, đặc biệt là việc tích cực tham gia phong trào “5 quản, 3 phòng, 3 bảo vệ”. 

Những năm qua, các tăng, ni, Phật tử phát huy tinh thần tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân giữ vững an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội.

Số liệu thống kê của Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy, trước khi triển khai mô hình “5 quản, 3 phòng, 3 bảo vệ”, trên địa bàn tỉnh ta đã xảy ra 20 vụ trộm cắp, làm mất 150 cổ vật. Tại Chùa Biện Sơn (Yên Lạc) xảy ra 3 vụ trộm cắp tượng Phật, làm mất 32 pho tượng cổ trên tòa Cửu Long hay đình Hoàng Chuế, xã Hoàng Lâu (Tam Dương)...

“Từ mô hình đầu tiên được triển khai tại Chùa Biện Sơn năm 2013, sau 5 năm triển khai mô hình “5 quản, 3 phòng, 3 bảo vệ”, Phật giáo Vĩnh Phúc đã góp phần  đẩy mạnh tuyên truyền đến tăng, ni, Phật tử và nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống, tố giác tội phạm, xây dựng địa bàn khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư được nâng lên. 

“Đặc biệt cũng từ mô hình này, việc đấu tranh không để các phần tử phản động lợi dụng tôn giáo chống phá sự nghiệp cách mạng, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, giữ ổn định chính trị địa bàn, góp phần phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân càng thêm vững chắc” - Phó Chủ tịch Vũ Văn Bằng ghi nhận.

Hải Nhi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới