Hội thảo 'Bản thảo lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930-2015'

Thứ hai, 09/07/2018 15:29:00 | Tiếng nói cơ sở
Sáng 9/7, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học thông qua bản thảo lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930-2015”. Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị.

Hội thảo Bản thảo lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930-2015

Quang cảnh hội thảo.

 Theo đó, bản thảo lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam ngoài lời nói đầu, phụ lục, kết luận và rút ra các bài học lịch sử, tài liệu tham khảo và mục lục. 

Bản thảo lần này được thiết kế gồm có 8 chương (kể cả chương mở đầu), trong mỗi chương có các mục, tiểu mục cụ thể như: Chương mở đầu: Quảng Nam- vùng đất, con người và truyền thống đoàn kết dân tộc (trước năm 1930).

Chương 1: Quá trình hình thành các hình thức tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất ở Quảng Nam và cuộc vận động nhân dân đấu tranh giành chính quyền (1930-1945).

Chương 2: Tập hợp rộng rãi lực lượng dân tộc, bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng hậu phương, kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945-1954). 

Chương 3: Sắp xếp tổ chức, chuyển đổi phương thức hoạt động, đấu tranh giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc mỹ (1954-1965). 

Chương 4: Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam tỉnh tăng cường tập hợp lực lượng dân tộc, tạo nên sức mạnh đoàn kết, đấu tranh chống các loại hình chiến lược mới của đế quốc mỹ, cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam (1965-1975). 

Chương 5: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng trong những năm đầu hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng bảo vệ Tổ quốc (1975-1986)

Chương 6: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng vận động nhân dân bước đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-1996)
 
Chương 7: Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế (1997-2015).

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia góp ý, thảo luận, đánh giá, bổ sung làm rõ hơn những nội dung mà bản thảo lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930-2015.

Hội thảo Bản thảo lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930-2015

 Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo Bản thảo lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930-2015

Đại biểu tham gia góp ý tại hội thảo.    

Tấn Thành- Chí Đại

Tin cùng chuyên mục

Tin mới