Mặt trận Cà Mau thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2017 

Thứ tư, 13/12/2017 17:43:00 | Tiếng nói cơ sở
Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận tỉnh Cà Mau năm 2017, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhận định: MTTQ tỉnh vừa làm tốt vai trò trưởng cụm vừa triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ mà Mặt trận Trung ương và tỉnh giao.

Mặt trận Cà Mau thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2017 

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 13/12, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục dẫn đầu đoàn kiểm tra làm việc về công tác Mặt trận tại tỉnh Cà Mau.     

Năm 2017 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và các tổ chức thành viên các cấp đã tổ chức thực hiện cụ thể hóa chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Mặt trận đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm, hướng đến khu dân cư; công tác thông tin, tuyên truyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân được tăng cường. 

Mặt trận Tổ quốc các cấp chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát động nhiều phong trào, cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực, thu hút động đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động an sinh xã hội được triển khai sâu rộng và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện thực hiện tốt. Công tác bầu Trưởng ấp, khóm được thực hiện đúng quy trình, kế hoạch, thời gian đã đề ra.

Công tác vận động xây dựng nông thôn mới được quan tâm, tính đến nay, toàn tỉnh đã công nhận 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 phường đạt chuẩn đô thị văn minh; việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến của MTTQ được hướng dẫn và triển khai thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đã triển khai duy trì, xây dựng và nhân rộng mới 262 mô hình, trong đó, đã công nhận 98 mô hình như: mô hình cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn giao thông và giúp đỡ người già có hoàn cảnh khó khăn; hàng rào cây xanh, cột cờ kiểu mẫu; bảo vệ môi trường sinh thái; ánh sáng đường quê và xây dựng lộ giao thông nông thôn; nuôi hào bằng trụ đá, cọc bê tông,... đồng thời, phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng được 211 mô hình.

Mặt trận Cà Mau thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2017 

Đoàn kiểm tra của UBTƯ MTTQ Việt Nam làm việc với MTTQ tỉnh Cà Mau.

Từ những kết quả đó, năm nay, tỉnh đã công nhận 222.300/285646 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm 77,82%; có 144.705 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 3 năm trở lên, chiếm tỷ lệ 64,41%; biểu dương khen thưởng 5.015 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt kết quả, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, các cấp trong tỉnh tiếp nhận trên 60,41 tỷ đồng (trong đó tiền mặt trên 14,4 tỷ đồng).

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ thành viên các cấp tích cực vận động nhân dân tham gia kinh tế hợp tác, xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới. Hiện nay toàn tỉnh có 1.045 Tổ hợp tác và 151 Hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả gồm các lĩnh vực: dịch vụ nông nghiệp; nuôi trồng thủy sản; sản xuất giống thủy sản; khai thác, đánh bắt thủy sản; xây dựng; giao thông vận tải; tiểu thủ công nghiệp; thương mại và dịch vụ khác; ứng dụng,...

Mặt trận Cà Mau thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2017 

Ông Lê Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phát biểu.

Trao đổi thêm với đoàn, ông Lê Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết: Nhìn chung năm qua công tác Mặt trận được triển khai đạt nhiều kết quả thuận lợi. Đặc biệt, công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến của MTTQ được hướng dẫn và triển khai thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả cả về số lượng và chất lượng mô hình… 

Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận tỉnh Cà Mau năm 2017, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: Trách nhiệm cũng như quyết tâm trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau rất cao. MTTQ tỉnh vừa làm tốt vai trò trưởng cụm vừa triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ mà Mặt trận Trung ương và tỉnh giao.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, MTTQ tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cuộc vận động, đặc biệt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập trung nâng cao chất lượng công tác giám sát phản biện xã hội. Tiếp tục có chỉ đạo Mặt trận cơ sở tiến hành đại hội Mặt trận cấp xã và các cấp trong thời gian tới. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, cần sớm xây dựng khung bộ máy tổ chức Mặt trận cấp tỉnh và cấp huyện. Tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, chất lượng…     

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác Mặt trận tại huyện Phú Tân. Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao việc xây dựng các mô hình vận động nhân dân xây dựng HTX kiểu mới thực hiện hiệu quả. Mặt trận các cấp của huyện đã khắc phục khó khăn trong đoàn kết, tập hợp nhân dân và tổ chức sinh hoạt của các tổ chức thành viên ở cơ sở.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh yêu cầu, MTTQ các cấp huyện Phú Tân, tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán nhằm thực hiện tốt công tác Mặt trận. Trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động, cần phát huy vai trò của người dân, gắn các các cuộc vận động của Mặt trận với các phong trào chung của địa phương. 

Đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam yêu tiên dùng hàng Việt Nam”, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần tập trung tuyên truyền trong cán bộ đảng viên; các doanh nghiệp; phối hợp quản lý thị trường kiểm tra xử lý các mặt hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, tránh ảnh hưởng đến chất lượng chung của hàng Việt. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát đầu tư cộng đồng; tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cấp cơ sở. Đặc biệt năm 2018, quan tâm tổ chức tổng kết nhiệm kỳ và tổ chức Đại hội các cấp chu đáo…

Quốc Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới