MTTQ tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện theo phương châm hướng mạnh về cơ sở

14:32:02 13/09/2018 | Tiếng nói cơ sở
Ngày 12/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Mặt trận từ đầu nhiệm kỳ Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX (2014-2019) đến quý I/2018 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới.

MTTQ tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện theo phương châm hướng mạnh về cơ sở

Ông Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó, nhiều nội dung, lĩnh vực đạt được kết quả tốt, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong thời gian qua.

Đồng thời, đề nghị Đảng đoàn MTTQ trong thời gian tới tích cực nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân và hoạt động ngày càng hiệu quả hơn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp và các tổ chức thành viên trong việc tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát động và triển khai có hiệu quả, sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tích cực  tham gia các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa bí thư cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; tích cực vận động, xây dựng và quản lý chặt chẽ các nguồn Quỹ cứu trợ, Quỹ vì người nghèo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị chu đáo nội dung, nhân sự để tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 tới.

Minh Khang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới