Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội

Thứ ba, 15/05/2018 12:39:49 | Tiếng nói cơ sở
Sáng 15/5, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị “Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp, tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước”. Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị.

Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca phát biểu.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca nhấn mạnh, hội nghị này, cần phải trao đổi những khó khăn bất cập, nắm bắt đúng dư luận xã hội, tập hợp, tổng hợp chính xác kiến nghị của nhân dân; cho ý kiến về công tác phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc nắm bắt tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của dư luận xã hội; nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội trong đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số;…

Tại hội nghị, đại biểu Mặt trận các huyện, thị xã và thành phố đã trình bày 18 tham luận như: Công tác phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân và tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; một số kinh nghiệm trong việc nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp ý kiến kiến nghị của nhân dân trên địa bàn TP Tam Kỳ…

Ngoài ra, tại hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Biên soạn, cung cấp tài liệu về công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân; Tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân...

Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội

Quang cảnh hội nghị.

Tấn Thành -  Chí Đại

Tin cùng chuyên mục

Tin mới