Nhiều mô hình xóa nghèo phát huy hiệu quả

16:13:00 22/04/2018 | Tiếng nói cơ sở
Huyện Kbang (Gia Lai) đã xây dựng 53 mô hình điểm, trong đó có 30 mô hình xóa nghèo phát huy được hiệu quả.

               

  Nhiều mô hình xóa nghèo phát huy hiệu quả

Mô hình cánh đồng mía lớn được nhiều người dân tham gia tại Đông, huyện Kbang.                

Là huyện vùng sâu, vùng xa có đông đồng bào dân tộc thiểu số những năm qua được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống Mặt trận các cấp, huyện Kbang (Gia Lai) đã xây dựng 53 mô hình điểm, trong đó có 30 mô hình xóa nghèo phát huy được hiệu quả.

Trong số 53 mô hình đã triển khai, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức kiểm tra, đánh giá có một số mô hình có cách làm hay, sáng tạo cần nhân rộng. Cụ thể có 30 mô hình xóa nghèo đang triển khai tại các làng đồng bào với 545 người tham gia. Những mô hình phát huy hiệu quả như nuôi dê sinh sản, mô hình cải tạo vườn tạ, mô hình cánh đồng mía lớn…

Để các mô hình hoạt động hiệu quả, người dân nhanh chóng thoát nghèo, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức kết nghĩa, phụ trách các làng, hộ dân đặc biệt khó khăn. 

Với phương châm vừa cầm tay chỉ việc, vừa làm chuyển biến trong cách nghĩ, cách làm qua đó giúp các hộ nghèo tiếp cận phương thức, trình độ sản xuất tiên tiến, nguồn vốn chính sách và chuyển giao các mô hình hay.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang bà Đinh Thị Nghen cho biết, các mô hình hoạt động hiệu quả có sự vào cuộc, góp công rất lớn của các cán bộ mặt trận cơ sở. Mặt trận huyện thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn tập trung nâng cao năng lực cán bộ, công việc, lấy khu dân cư làm cơ sở để đánh giá.    

Theo đánh giá của bà Nghen nhờ lồng ghép các chương trình mục tiêu, các nguồn vốn và đặc biệt sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đến cuối năm 2017 toàn huyện còn 2.681 hộ nghèo, giảm 841 hộ so với năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm đạt 5,37%. 

 Phạm Hưởng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới