Phát động đợt thi chào mừng đại hội Mặt trận các cấp

Thứ sáu, 12/10/2018 15:00:14 | Tiếng nói cơ sở
Sáng ngày 12/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vinh (Nghệ An) tổ chức phát động đợt thi đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát động đợt thi chào mừng đại hội Mặt trận các cấp

Buổi lễ phát động đợt thi đua của MTTQ TP Vinh chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, việc phát động đợt thi đua lần này nhằm tạo không khí phấn khởi, ý chí quyết tâm, hăng hái tham gia các phong trào, vận động do MTTQ phát động lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Đợt thi đua lần này sẽ được phát động sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tổ chức từ cơ sở, thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, nhiệm vụ, phần việc cụ thể có ý nghĩa chính trị, xã hội thiết thực…

Với nội dung quán triệt Chỉ thị 17-CT/TW của Ban bí thư Trung ương và Thông tri 28 của  UBTƯ  MTTQ Việt Nam và các văn bản liên quan về công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; Tổ chức thành công Đại hội MTTQ đảm bảo đúng điều lệ; Tổ chức hoạt động thiết thực nâng cao chất lượng, các cuộc vận động do mặt trận chủ trì; Tổ chức phát động, ký cam kết thực hiện những nội dung đã đăng ký. 

Được biết, thời gian đợt thi đua được tổ chức trong 3 tháng từ tháng 7 đến tháng 10/2018.

Điền Bắc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới